MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Co nám přinese paušální daň

29.09.2020 - Od ledna 2021 se budou moci OSVČ rozhodnout pro tzv. paušální daň, která by podnikatelům mohla ulehčit papírování. Z hlediska finančního to některým může ušetřit i peníze, avšak zase takové terno to není. celý článek »

Září roku 2020 přineslo novelu zákona o DPH

18.09.2020 - K prvnímu září tohoto roku nabyla účinnosti novela zákona o DPH č. 343/2020, která doplňuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.Z důvodu průtahů v legislativním procesu se nepodařilo provést odpovídající novelu zákona k 1. 1. 2020, daňové subjekty však mohly od prvního dne tohoto roku d... celý článek »

Kompenzační bonus pro OSVČ: kdo a dokdy o něj může požádat?

25.05.2020 - Až 700 tisíc živnostníků by podle odhadů ministerstva financí mohlo požádat o kompenzační bonus. Finanční správa už přijala více než půl milionů žádostí. Jaké jsou zásadní termíny pro jejich podávání? Najdete je v našem přehledu, stejně jako aktuální informace, za jakých okolností mají OSVČ na kompe... celý článek »

Ministerstvo financí: Díky EET jsme vybrali 33 miliard

17.12.2019 - Na začátku prosince uběhly tři roky od zavedení první vlny elektronické evidence tržeb (EET). Od května příštího roku se pak rozšíří i na zbývající obory, které ji zatím nepodléhaly. Podle ministerstva financí za první tři roky provozu přineslo EET 33 miliard korun do státního rozpočtu. S náběhem da... celý článek »

Nová daň pro internetové giganty může zdražit reklamu

29.11.2019 - Od příštího roku by daňovou soustavu České republiky měla doplnit nová, takzvaná digitální daň. Návrh zákona o dani z vybraných digitálních služeb schválila vláda a teď poputuje k projednání do poslanecké sněmovny. Koho se daň bude týkat a za co ji budou muset firmy odvádět? A kdo ji nakonec zaplatí... celý článek »

Jak se změnilo zaokrouhlování DPH?

27.11.2019 - Nová pravidla pro zaokrouhlování platí od dubna letošního roku, kdy je přinesla novela zákona o DPH. Od října se jimi pak všichni musí řídit povinně. Až poté se ke změnám vyjádřila finanční správa, aby vysvětlila některé nejasnosti. Co se tedy pro podnikatele a jejich účetní změnilo? ... celý článek »

Plátci vs. Neplátci DPH. Kde je hranice?

18.11.2019 - Daň z přidané hodnoty (DPH) je zásadní příjem českého rozpočtu a při nákupu zboží nebo služeb ji platíme prakticky všichni. Do státní pokladny ji ale odvádějí především podnikatelé, tedy plátci DPH. Za určitých okolností ji nemusí platit vůbec, případně dobrovolně, při vyšších příjmech má ale pevná ... celý článek »

Jak uplatňovat DPH u poukazů podle nových pravidel?

25.10.2019 - Poukazy jsou v České republice poměrně častým benefitem, ať už ve formě stravenek nebo třeba voucherů, které jdou uplatnit ve vybraných obchodech. Novela zákona o DPH účinná od 1. dubna letošního roku přinesla mimo jiné i nová pravidla právě pro zacházení s poukazy. celý článek »

Koho se bude týkat poslední vlna EET?

30.09.2019 - Zavádění Elektronické evidence tržeb (EET) už brzy vstoupí do své poslední fáze. Rozšíří se tak i na většinu podnikatelů, kteří ji doposud nepodléhali. Novelu zákona o EET a novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která některé služby a zboží přesouvá do nejnižší, tedy desetiprocentní sazby daně, po... celý článek »

Jaký bude online finanční úřad?

23.09.2019 - Možnost vyřídit si své daňové povinnosti z pohodlí domova. Dlouho očekávanou službu přinese elektronický finanční úřad. Novelu daňového řádu, která jej legislativně ukotvuje, vypracovalo ministerstvo financí a už ji schválila vláda. Online finanční úřad podobný například elektronickému bankovnictví ... celý článek »

Pro koho bude off-line režim evidence tržeb a jak bude fungovat

18.09.2019 - Novelu zákona o elektronické evidenci tržeb (EET) napodruhé schválila poslanecká sněmovna a nyní míří k podpisu prezidentovi. Kromě toho, že se rozšíří i na obory, které ji doposud nepodléhaly, přináší také novinku v podobě off-line režimu. Na koho se bude evidence tržeb pomocí papírových účtenek vz... celý článek »

Platíte DPH? Připravte se na několik novinek

23.08.2019 - Plátci daně z přidané hodnoty (DPH) musí v roce 2019 počítat, stejně jako v minulých letech, s několika novinkami. Týkají se například doručování daňových dokladů, zaokrouhlování nebo změn při odpočtu daně po rozsáhlejších rekonstrukcích nemovitostí. Podívejme se na ně podrobněji. ... celý článek »

DPH u stravenek se pro zaměstnavatele nemění

21.08.2019 - Stravenky patří k nejběžnějšímu benefitu, který zaměstnanci dostávají. Díky stravenkám nebo poukazům může na daních ušetřit zaměstnavatel a navíc jimi zvyšuje příjem svých zaměstnanců. I proto přinesla novelizace zákona o DPH otázku, do jakého režimu této daně budou poukázky na stravování patřit. ... celý článek »

Pořadatelé hudebních festivalů usilují o výjimku z EET

11.04.2019 - Festivalová asociace FESTAS odhaduje, že náklady spojené s provozem EET na hudebních festivalech spolknou až pětinu tržeb. Asociace proto požaduje výjimky z EET pro hudební festivaly. Ministerstvo financí neplánuje ustoupit, neboť k výjimce neexistují objektivní důvody. Ohrozí EET hudební festivaly?... celý článek »

Výpočet daně z příjmů při ukončení podnikání

19.03.2019 - Pokud podnikatel ukončuje své podnikání, musí se připravit na několik činností, které je zapotřebí splnit. Pouhým pozastavením či zrušením živnosti administrativní proces nekončí. Při ukončení podnikání je totiž důležité správně zohlednit daň z příjmů. Poradíme, jak na to.... celý článek »

Daňová Kobra: Podvody na vratkách DPH téměř vymizely

31.01.2019 - Finanční úřady ve spolupráci s daňovou Kobrou důsledněji prověřují vratky na DPH a výrazně snižují škody způsobené daňovými podvody. Zatímco v roce 2012 byl daňovými podvody stát odhadem okraden o 100 miliard korun ročně, pak v minulých letech objem škod výrazně poklesl. Za loňský rok daňová Kobra o... celý článek »

Pozor na změnu uplatňování DPH u společníků

12.12.2018 - Od ledna 2019 se závazně mění pravidla pro uplatňování DPH u společníků společností. Nová úprava je již platná od 1. 7. 2017. Do konce letošního roku ale mohli společníci využít přechodného ustanovení. Od nového roku již budou společníci vykazovat veškeré své ekonomické aktivity výhradně samostatně.... celý článek »

Odpisy a ocenění dlouhodobého majetku

09.11.2018 - Zákon o účetnictví člení majetek účetní jednotky na dlouhodobý a krátkodobý. Účetním jistě nemá smysl vysvětlovat jejich rozdíl. Přesto vysvětlíme základní účetní aspekty ocenění a odpisů u dlouhodobého hmotného majetku. celý článek »

Základní aspekty silniční daně

06.09.2018 - Užíváte ke svému podnikání osobní či nákladní vozidla? Víte, za jakých okolností podléhají tyto vozidla silniční dani? A v jakých případech jsou od silniční daně osvobozena? Vysvětlíme základní legislativní náležitosti při správě silniční daně. celý článek »

Jaké největší změny přinese daňový balíček pro rok 2019?

13.07.2018 - V minulých dnech schválila vláda daňový balíček, který předložilo Ministerstvo financí. Daňový balíček je souborem novel, které upravují vybrané zákony daňového řádu, zákona o DPH a zákona o daních z příjmů. Ministerstvo financí očekává od sloučení daňových změn do jednoho zákona vyšší přehlednost v... celý článek »

Odpočet úroků z daňového základu bude pod větší kontrolou

31.05.2018 - Směrnice Evropské unie zpřísňuje podmínky pro odpočet úroků z daňového základu. Implementace směrnice do české legislativy se dočkáme v průběhu letošního roku. Zpřísnění podmínek je snahou Evropské unie o omezení účelové daňové optimalizace. Odhaduje se, že tímto krokem mohou firmy na daních zaplati... celý článek »

Hypotéka pro OSVČ: Pozor na nízký základ daně

24.05.2018 - Živnostníci mají cestu k hypotéce výrazně komplikovanější. Pro banky jsou rizikovějšími klienty, než zaměstnanci se stabilním měsíčním příjmem. Příjmy podnikatelů posuzují banky podle obratu nebo základu daně, jehož nedostatečná výše může cestu k hypotéce zastavit. Poradíme, podle čeho banky vyhodno... celý článek »

Znáte změny v příloze daňového přiznání právnických osob?

02.05.2018 - Ve zdaňovacím období započatém v roce 2017 dochází ke změně v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob. Změny souvisí s přílohou transakcí se spojenými osobami. V příloze přibyly nové položky a rozšířil se okruh daňových subjektů. Přílohu budou za určitých podmínek nově odevzdávat banky, po... celý článek »

Základní rozdíly ve využití odpisů a opravných položek

24.04.2018 - Opravné položky jsou nezbytnou součástí účetnictví, neboť upravují rozdíl v účetní a skutečné hodnotě majetku. Díky tomu lze ze správně vedeného účetnictví zjistit reálnou hodnotu aktiv. Připomeňme si význam odpisů a opravných položek v účetnictví, jejichž přehlednou evidenci umožňuje účetní softwar... celý článek »

Zjednodušený režim EET doprovází kontroverze. Ministerstvo financí navrhuje, aby podnikatelé odhadovali budoucí tržby

19.04.2018 - Ministerstvo financí předložilo pozměňovací návrh vedení elektronické evidence tržeb ve zjednodušeném režimu. Samotný návrh budí kontroverze, neboť po obchodníkovi požaduje, aby předvídal své budoucí tržby a překročení limitu hlásil finančnímu úřadu. Za nedodržení ohlašovací povinnosti by mohla hroz... celý článek »

Odbory navrhují povinné příspěvky na důchod pro všechny

31.08.2017 - V současné době využívá příspěvek na penzijní pojištění sotva milion zaměstnanců. V průměru měsíční příspěvek činí 823 Kč. Odbory chtějí, aby zaměstnavatelé povinně přispívali na důchod každému zaměstnanci. Tento krok by ale vedl k úpravě daňové evidenci a k ještě větší daňové zátěži, než je doposud... celý článek »

Ministerstvo financí vybralo provozovatele účtenkové loterie

03.04.2017 - Ministerstvo financí vybralo provozovatele účtenkové loterie. Jeho starostí bude kompletní správa účtenkové loterie včetně odměňování výherců. Na odměnách plánuje ministerstvo financí ročně vyplatit 65 milionů korun. Podle prvních předpokladů by účtenková loterie mohla být spuštěna v polovině letošn... celý článek »

K podání daně z příjmů zbývají poslední dny

27.03.2017 - K podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob zbývá už jen pár dní. Konkrétně je nutné daňové přiznání podat do 3. dubna 2017. Přehledně vysvětlíme, jak bez stresu podat daňové přiznání, jaké slevy lze uplatnit a na co při vyplňování nezapomenout.... celý článek »

Problém EET: Mnoho špatně fungujících pokladen

19.01.2017 - Téměř dva měsíce již naplno funguje elektronická evidence tržeb. Mnozí restauratéři ale hlásí problémy. Ty nezpůsobuje databáze Finanční správy, ale konkrétní technická řešení, která si pořídili restauratéři od neprověřených dodavatelů. Špatné pokladny způsobují prodlení v placení a mnohdy nekomunik... celý článek »

Jak vybrat účetní firmu

08.11.2016 - Současné požadavky na zpracování účetnictví, podávání kontrolního hlášení DPH či mzdová agenda přenášejí na podnikatele velký tlak a především zodpovědnost. Vedením účetnictví podnikatelé tráví spoustu času, který by mohli věnovat svým zakázkám, inovacím svých služeb a vývoji produktů. A právě více ... celý článek »

EET jako strašák e-shopů?

21.10.2016 - Elektronická evidence tržeb se bude týkat i e-shopů. Termín, od kterého začne povinnost vedení EET pro provozovatele internetových obchodů platit, se rychle blíží, i když se jedná až o druhou vlnu spouštění. Od kdy povinnost vést EET pro e-shopy platí, a jde právem o noční můru? Dozvíte se v tomto č... celý článek »

QR Faktura: jak usnadní práci?

14.09.2016 - Zjednodušení přenosu účetních dat z faktur do účetního systému? Ve spolupráci s Finanční správou byl na tiskové konferenci pořádané Komorou daňových poradců dne 14. 6. 2016 představen nový standard: QR Faktura. Integrována bude s již zavedenou QR Platbou. celý článek »

Daňová revoluce - co bychom o ní měli určitě vědět?

01.09.2016 - Ministerstvo financí plánuje revoluční změny týkající se daní. Proměn systému výběru a správy bude mnoho, ale všechny mají společný jmenovatel: „MOJE daně“. Zkratka znamená MOderní a JEdnoduchý systém. Systém se nezmění během jednoho dne, protože úpravy jsou značné, navíc s jeho realizací mohou znač... celý článek »

Kontrolní hlášení DPH zvolili podnikatelé Absurditou roku 2016

05.05.2016 - Od prvního podání kontrolního hlášení uběhlo pouze několik měsíců, již se ale tato novinka dočkala prvního ocenění. A ne zrovna lichotivého. Podnikatelská veřejnost totiž zvolila kontrolní hlášení Absurditou roku 2016. Podnikatelům na kontrolním hlášení nejvíce vadí systémové chyby, zvýšené množství... celý článek »

Jak na novou evidenci tržeb

29.04.2016 - Emotivní diskuze o podobě elektronické evidence tržeb jsou již za námi. Elektronická evidence tržeb prošla legislativním procesem a 13. dubna vstoupila v platnost. Na první registrované platby si ale ještě několik měsíců počkáme. Povinnost vést elektronickou evidenci bude až od 1. prosince 2016. Vít... celý článek »

Jak vybrat účetní program

26.04.2016 - Ať už jste drobným podnikatelem, nebo budujete velkou společnost, neobejdete se bez přehledného a precizního vedení daňové evidence nebo podvojného účetnictví. Naštěstí moderní doba přináší možnosti zjednodušení napříč všemi obory, a tak namísto ručního vypisování údajů dnes můžete pohodlně využívat... celý článek »

Účetní software DUNA a Windows 10

11.04.2016 - Stejně tak, jako v případě aplikací ekonomického software DUNA, platí i pro operační systémy Windows důrazné doporučení udržovat software na svých počítačích aktuální. Žádný výrobce software není příliš ochotný řešit problémy svázané s neaktuálními softwarovými produkty. ... celý článek »

Účetní programy vybírejte podle více faktorů

11.03.2016 - Zpracovávat jednoduché účetnictví nebo dokonce daňovou evidenci na papír je dnes pro většinu firem zcela nemyslitelné. Jasnou volbou je proto účetní software. Český trh nabízí desítky účetních programů a vybrat ten nejlepší není vždy snadné. O vašem vítězi by mělo rozhodnout několik faktorů.... celý článek »

DUNA a jednoduché účetnictví

12.01.2016 - Jak už jste určitě zaregistrovali, novela zákona o účetnictví s sebou přinesla celou řadu změn. O těch nejdůležitějších jsme psali v článku „Co se mění v Zákoně o účetnictví od nového roku?“. Dnes se zaměříme pouze na jednu z novinek a tou je návrat jednoduchého účetnictví.... celý článek »

Bát se či nebát aneb kontrolní hlášení DPH

10.09.2015 - Na rozdíl od evidence elektronických tržeb, u kterých se podle MF ČR posouvá účinnost zákona prozatím do poloviny roku 2016, dostává kontrolní hlášení stále reálnější podobu. Zkusme si tedy v kostce shrnout některé informace, které se kontrolního hlášení týkají. celý článek »

Režim reverse charge (přenesení daňové povinnosti)

29.06.2015 - Pojem reverse charge znamená režim přenesení daňové povinnosti (RPDP) z dodavatele na odběratele. Tento režim se vztahuje k přesně vymezeným tuzemským plněním mezi plátci DPH. V praxi to vypadá tak, že dodavatel vystaví daňový doklad bez DPH, ve kterém uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit ... celý článek »

Elektronická evidence tržeb (EET) – jaká je aktuální situace?

23.06.2015 - V úterý 16.6 2015 jsme se v Praze zúčastnili konference „Elektronická evidence tržeb - zkušenosti a očekávání“, kterou pořádalo Ministerstvem financí ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. I když ještě zákon nebyl schválen a konečná podoba EET není tedy přesně známa, jsou k dispozici základní i... celý článek »

Plátce daně čeká nová povinnost – kontrolní hlášení DPH.

28.05.2015 - Od ledna 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty nová, zákonem stanovená povinnost, podávat kontrolní hlášení. Co si pod tímto pojmem představit a co konkrétně to pro podnikatele znamená? Každý podnikatel, který je v Česku registrovaný jako plátce DPH bude mít povinnost podávat vyjma daňového při... celý článek »