MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Ve zdaňovacím období započatém v roce 2017 dochází ke změně v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob. Změny souvisí s přílohou transakcí se spojenými osobami. V příloze přibyly nové položky a rozšířil se okruh daňových subjektů. Přílohu budou za určitých podmínek nově odevzdávat banky, pojišťovny či investiční fondy.

Transakce se spojenými osobami budou dokládat banky i pojišťovny

Změna se týká přiznání k dani z příjmů právnických osob, konkrétně samostatné přílohy k I. oddílu položky 12 neboli transakcí se spojenými osobami. Zjednodušeně se jedná o přílohu k TP.

V rámci přílohy k TP došlo k rozšíření okruhu subjektů, které jsou povinny přílohu vyplňovat. Nově přílohu transakcí se spojenými osobami vyplňují také daňové subjekty, které vymezuje zákon o Finanční správě České republiky v § 11 odst. 2 písm. b) až g). Jedná se především o banky, spořitelny, pojišťovny, investiční fondy, penzijní společnosti a další společnosti definované v zákoně. Tyto subjekty jsou pro svou povahu podnikání zároveň osvobozeny od vyplňování některých řádků z přílohy k TP.

 

Software DUNA ÚČTO poskytuje aktualizované formuláře

Další změny provází tabulku B, do které byl doplněn řádek s položkou „Nájem“. Do tabulky C byly zároveň doplněny položky „Finanční a bankovní záruky – přijaté“ a „Finanční a bankovní záruky – poskytnuté“. Těchto dvou řádků se zároveň týká pouze příznak, zda transakce byla či nebyla provedena. Aktualizovanou podobu formulářů k příloze položky 12 oddílu I. naleznete v účetním softwaru DUNA ÚČTO. 

 

Pozor na zaokrouhlování finančních údajů

Při vyplňování přílohy k TP zároveň dbejte na správné vyplnění finančních údajů, které se uvádí v celých tisících. V případě chybného vyplnění je nutné kontaktovat správce daně a dodat opravenou přílohu k TP.

« zpět na přehled novinek