MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

V roce 2013, kdy byl zákonem poprvé definován tento pojem, bylo takzvaných „nespolehlivých plátců“ DPH v Česku jen několik jednotek. O tři roky později bylo v registru uveřejněno asi 5 800 subjektů a v letošním roce stouplo toto číslo až na 32 000. Počet firem a podnikatelů, kteří závažným způsobem porušili své povinnosti vztahující se ke správě daně, každoročně roste. Smutným faktem potom je, že subjekty, které se jednou ocitnou v registru, se už většinou nevzpamatují. K podnikání se jich vrátí jen asi 4%.

Kdo je nespolehlivým plátcem DPH?

 

Nespolehlivým plátcem může být fyzická i právnická osoba a stane jím rozhodnutím správce daně. Takový subjekt je označen v centrálním registru plátců DPH v České republice.

 

Ná základě definice podmínek stanovených zákonem o DPH je za nespolehlivého plátce považován:

 

Kde je nejvíc nespolehlivých plátců?

Z celkových 32 000 nespolehlivých plátců sídlí víc než polovina v našem hlavním městě, přičemž zajímavostí je, že velká část těchto subjektů sídlí na deseti stejných adresách. V Brně bychom potom našli víc než 3 500 nespolehlivých plátců DPH, z nichž třetina opět sídlí na pěti stejných adresách. V případě výše zmíněných stejných adres jde v naprosté většině o takzvané virtuální adresy, z nichž nejvíce si nespolehliví plátci oblíbili Rybnou ulici v Praze, kde se jich usídlilo hned skoro 700. Tyto firmy zde sice mají sídlo, ale ve skutečnosti fyzicky tyto prostory neužívají, ani zde nikoho z firmy nezastihnete. Jde o fiktivní sídlo, které slouží pouze pro účely získání adresy k zapsání do obchodního rejstříku.

« zpět na přehled novinek