MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Osoby samostatně výdělečně činné, které se v roce 2023 rozhodnou vstoupit do režimu paušální daně, budou dle výše svých letošních příjmů spadat do jednoho ze tří nově definovaných pásem. Novinkou je také to, že tohoto režimu mohou využít OSVČ s příjmy až do 2 milionů korun.

Tři pásma paušální daně

Pro každé pásmo je stanovaná jiná výše paušální daně, která se odvíjí od příjmů poplatníka.

1. pásmo

V prvním pásmu sestává paušální daň z minimální částky zdravotního pojistného, 1,15násobku minima sociálního pojistného a daně ve výši 100 korun. Výše paušální daně v prvním pásmu je pro rok 2023 6 208 korun za měsíc.

2. pásmo

Ve druhém pásmu bude paušální daň fixní částkou 16 000 korun za měsíc.

3. pásmo

Ve třetím pásmu bude paušální daň fixní částkou 26 000 korun za měsíc.

Důležitá poznámka!

Podnikatelé, kteří jsou již letos v režimu paušální daně, zůstávají i pro příští rok v prvním pásmu. Do tří pásem budou dle příjmů dosažených za předchozí zdaňovací období rozděleni noví žadatelé o vstup do režimu paušální daně.

Pokud se po roce ukáže, že zařazení již neodpovídá nově dosaženým příjmům, může poplatník podat tzv. „Oznámení o jiné výši paušální daně“ a bude mu stanovena daň i pojistné na sociální a zdravotní pojištění podle správného pásma a bude mít nárok na vrácení přeplatků

« zpět na přehled novinek