MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Každým rokem se většinou výše záloh na zdravotní a sociální pojištění placené OSVČ mění. Koho se změny v příštím roce týkají a kdo bude z jejich placení osvobozen?

Osoby samostatně výdělečně činné, které mají podnikání jako svůj hlavní příjem, jsou povinni každý měsíc zaplatit minimální zálohy na zdravotní i sociální pojištění. Následující rok po odevzdání přehledů o výši daňového základu, stanoví novou výši záloh. V roce 2023 OSVČ platili na zdravotním pojištění částku minimálně 2722 Kč nejpozději do 8. dne následujícího měsíce na účet své zdravotní pojišťovny pod svým rodným číslem. Zálohy za sociální zabezpečení jsou stanoveny na minimální částce 2944 Kč a je povinnost je uhradit do konce daného měsíce na účet České správy sociálního zabezpečení pod uděleným variabilním symbolem.

Kdo nemusí platit?

Pokud svou činnost vykonáváte jako vedlejší, např. vedle svého zaměstnání, jste důchodce, na rodičovské nebo na mateřské dovolené, studenti do 26 let nebo jste ve výkonu vojenské služby, jste od platby záloh osvobozeni.

Nové minimální zálohy v roce 2024

Od ledna 2024 dojde u hlavní činnosti k navýšení minimální zálohy o 246 Kč na nových 2968 Kč u zdravotního pojištění a u sociálního pojištění o 908 Kč, tedy na 3852 Kč měsíčně.

Paušální daň

Další změnou v novém roce bude změna paušální daně, ve které je možné od roku 2021 dobrovolně odvádět měsíčně jednotnou měsíční částku, která obsahuje jak platbu na daň z příjmu, tak povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Již částka nebude stanovena 25 procent průměrné mzdy, ale nově na 30 procent. Spolu s touto změnou dojde k navýšení i samotná průměrná mzda – o zhruba 3500 Kč na 43 967 Kč.

Z tohoto důvodu si OSVČ od roku 2024 ve všech třech pásmech připlatí. Navýšení nejvíce pocítí živnostníci v prvním pásmu, ti budou muset platit 7498 Kč měsíčně, tedy o 1290 Kč více než v letošním roce, ve druhém pásmu zaplatí 16 745 Kč měsíčně, tedy o 745 Kč více než letos, a ve 3. pásmu 27 139 Kč měsíčně, což je o 1139 Kč více než je tomu v letošním roce.

« zpět na přehled novinek