MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Posílit využití moderních technologií v účetnictví, zavedení koncepčního rámce nebo rozšíření okruhu účetních jednotek využívající mezinárodní účetní standardy IFRS. To jsou některé novinky, které by měl přinést nový zákon o účetnictví. Na jeho paragrafovém znění aktuálně pracuje ministerstvo financí.

Současný zákon o účetnictví vzniknul už v roce 1991 a i přesto, že byl několikrát novelizován, jako celek už nestíhá reflektovat dobu a zejména silný nástup moderních technologií. „Nový zákon má přinést modernější a systémovější přístup, který bude brát v potaz současné trendy a vývoj trhu, digitalizaci a moderní informační technologie. Součástí návrhu je rozšířené využívání mezinárodních účetních standardů IFRS,“ potvrzuje Viera Kučerová, ředitelka českého zastoupení Asociace certifikovaných účetních (ACCA).

Zkratka IFRS, v angličtině International Financial Reporting Standards, zastřešuje mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Ty pak upravují sestavování a prezentaci finančních výkazů. Výrazné zjednodušení by to mělo přinést například firmám, které ve skutečnosti obchodují jenom v jiných měnách, ale českou korunu musí do svého účetnictví uměle začlenit kvůli tuzemské legislativě.

 

Méně administrativy, úspora nákladů

Nový zákon jim umožní zvolit si funkční měnu podle jejich vlastní preference a ve které budou účtovat. Firmám díky tomu ubude administrativy i s ní spojené náklady. Finanční výkazy navíc budou očištěné od uměle vytvářených čísel vznikajících při přepočtech na českou měnu.

Další výhodou může být vyšší atraktivita pro zahraniční investory. „Například na Slovensku mají zákon o účetnictví, který zavedl IFRS celoplošně, již od roku 2002. V ČR je možnost využití IFRS také již poměrně dlouho, ale jen pro velmi úzký okruh účetních jednotek,“ říká Viera Kučerová.

Novinkou bude také tzv. koncepční rámec. „Zahrnutí koncepčního rámce do nové legislativy bude navádět účetní, aby se zamýšleli nad principy účetnictví. Pro účetní bude důležité snažit se transakci pochopit a zamyslet se nad tím, jak ovlivní hodnotu firmy a podle toho zvážit, jak ji zohlednit ve finančních výkazech, spíše než hledat číslo účtu, na který je třeba účtovat,“ vysvětluje Kučerová.

 

Pravidla pro bitcoin a další kryptoměny

Současně by měl zákon řešit i situace, na které ten současný vůbec nepamatuje. „Velmi často dnes účetní naráží na to, že mají účtovat něco, co v současném zákonu vůbec není. Chystaný zákon pokryje novější situace, například bitcoiny a další kryptoměny. Dříve se nepočítalo třeba ani s tím, že účetní doklad nebude mít listinnou podobu, že třeba výpis z bankovního účtu získáte z internetového bankovnictví, nebo že budou elektronické faktury,“ doplňuje ředitelka českého zastoupení ACCA.

Vůbec poprvé by v novém zákoně o účetnictví měla být také zásada, že obsah převládá nad formou. Ta už přitom platí například v daňových zákonech. V praxi to bude znamenat, že je důležitější podstata transakce než smlouva, která ji popisuje.

Podle informací ministerstva financí se zároveň nepředpokládají žádné významné změny v zavedených účetních postupech. „ACCA přípravu nového zákona o účetnictví pečlivě sleduje a snaží se aktivně zapojovat do konzultací v rámci širší pracovní skupiny. Vnímáme to jako naše poslání, protože nová legislativa má potenciál stát se konkurenční výhodou ČR při rozhodování zahraničních investorů o umístění svého kapitálu a podnikání a zároveň pomoct českým společnostem v expanzi do zahraničí,“ uzavírá Viera Kučerová.

« zpět na přehled novinek