MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

V letošním roce měli firmy na zveřejnění účetní závěrky z důvodu koronavirové krize více času než obvykle. I přesto však lhůtu dodrželo jen asi 15% subjektů a stovky tisíc výkazů zatím chybí. Nezveřejněním účetní závěrky se přitom podnikatelé dopouští porušení zákona o účetnictví. Větší společnosti si obecně dávají na dodržení zákona větší pozor a menší mnohdy spoléhají na to, že je těžké určit, které firmy zákon obcházejí, protože povinnost zveřejnění záleží na více faktorech, jako jsou například velikost či sídlo firmy.

Jak se zveřejňuje účetní závěrka?

Zveřejnění účetní závěrky znamená její uložení do sbírky listin rejstříkového soudu, k čemuž je třeba zaslat na příslušný rejstříkový soud žádost o uložení závěrky do sbírky listin. Pokud je subjekt povinnen předložit výroční správu ČNB, zveřejňuje účetní závěrku jejím prostřednictvím.

 

Jaké jsou sankce?

Sankce za nezveřejnění účetní závěrky je dle paragrafů 37 a 37a zákona o účetnictví až 3% hodnoty netto aktiv zjištěných z rozvahy. U některých firem to tedy není žádná zanedbatelná částka. Jde-li o účetní jednotku vedoucí pouze jednoduché účetnictví, potom je sankce do 50 000 Kč.

O udělení sankce rozhoduje příslušný finanční úřad, který je ovšem benevolentní v případě, že subjekt okamžitě po upozornění závěrku zveřejní.

Pokud nedojde ke zveřejnění závěrky za dvě po sobě jdoucí účetní období, může pokutu vyměřit i rejstříkový soud, a to až do výše 100 000 Kč. Od letošního roku dokonce došlo ke zpřísnění a soud může v určitých případech firmu dokonce i zrušit.

 

Proč firmy účetní závěrku nezveřejňují?

Nejčastějším důvodem je nejspíš velká administrativní zátěž, která na firmách leží. Kromě běžného opomenutí či opoždění z různých provozních důvodů argumentují některé firmy tím, že zveřejněním účetní závěrky odkrývají svým dodavatelům a odběratelům marže, což jim následně působí mnohé problémy.

« zpět na přehled novinek