MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Podnikatelé hradí každý měsíc zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Jak a kdy zažádat o snížení záloh a kdy se zálohy platit nemusí? První díl článku vám předloží základní informace týkající se záloh na zdravotní pojištění a druhý díl se bude věnovat zálohám na pojištění sociální.

Minimální zálohy

Minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ vykonávající hlavní činnost je 2627 korun, což je o 234 korun víc než v loňském roce. Výše zálohy se vždy mění již lednové platbě příslušného roku.

 

Kdo neplatí měsíční zálohy?

Jak dosáhnout snížení záloh na zdravotní pojištění?

O snížení záloh je možné požádat formou podání žádosti na předepsaném formuláři, a to v případě, kdy podnikatel zjistí, že příjem s novými zálohami za srovnávací období klesnul oproti srovnávacímu období s předchozími zálohami alespoň o jednu třetinu.

(Přesně formulováno: „OSVČ může požádat o snížení záloh, pokud zjistí, že příjem po odpočtu výdajů připadající v průměru na jeden kalendářní měsíc v období od 1.ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce, předcházejícího podání žádosti, nejméně však v období tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je nejméně o jednu třetinu nižší, než příjem připadající v průměru na 1 kalendářní měsíc v předcházejícím roce, v němž alespoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost.“)

 

« zpět na přehled novinek