MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Odstranit papírování a zásadně zjednodušit komunikaci mezi všemi dotčenými stranami si klade za cíl eNeschopenka. Od 1. ledna 2020 ji zavádí České správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a nahradí dosavadní neschopenku, tedy papírové potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti. Elektronická komunikace v tomto případě propojí zaměstnance, lékaře a taky zaměstnavatele.

Na co se musejí připravit právě zaměstnavatelé? Od nového roku už především nebudou muset od zaměstnance přijímat a dále předávat okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) příslušné díly neschopenky potřebné k výplatě nemocenské.

Pouze v případě, že nemocenská trvá více než 14 kalendářních dnů, musí zaměstnavatel poslat okresní správě potřebné údaje o výši příjmu a způsobu výplaty nemocenské. Nově se také pro zaměstnavatele již nebude vystavovat žádný díl rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti.

Všechny informace, tedy údaje o vzniku, trvání a ukončení pracovních neschopností svých zaměstnanců bude zaměstnavatel díky eNeschopence získávat na ePortálu ČSSZ. Kromě všech údajů k neschopenkám jednotlivých zaměstnanců tam najde i celkový přehled všech neschopenek.

 

Od lékaře rovnou domů

Naopak co zůstává stejné, je povinnost zaměstnance informovat o své pracovní neschopnosti zaměstnavatele, a to neprodleně. To lze udělat telefonicky, mailem nebo prostřednictvím SMS. Odpadá ale nutnost předávat svému zaměstnavateli papírovou neschopenku od lékaře, nemocný tak může hned od doktora domů. Lékař zaměstnanci vystaví průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce.

Tento průkaz bude obsahovat například termín příští návštěvy lékaře, čas povolených vycházek nebo záznam o předání do péče jiného lékaře. Zároveň bude sloužit zaměstnanci jako doklad pro případnou kontrolu z OSSZ.

 

Data přímo do mzdového programu

Zaměstnavatel může také požádat o informování o neschopenkách prostřednictvím notifikací zasílaných třeba do datové nebo na e-mail. Případně může využít službu „Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti“ prostřednictvím kanálu APEP (VREP), který se v současnosti používá pro příjem elektronických podání od zaměstnavatelů. Díky tomu bude možné stahovat informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců do mzdového nebo personálního softwaru.

Po ukončení pracovní neschopnosti zaměstnance zasílá zaměstnavatel OSSZ nově hlášení s údaji potřebnými pro výplatu poslední dávky nemocenského. Neschopenky vystavené na stávajícím pětidílném tiskopisu do 31. 12. 2019 budou dokončeny „postaru“, zaměstnavatel tedy předá papírovou neschopenku příslušné OSSZ.

« zpět na přehled novinek