MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Až 700 tisíc živnostníků by podle odhadů ministerstva financí mohlo požádat o kompenzační bonus. Finanční správa už přijala více než půl milionů žádostí. Jaké jsou zásadní termíny pro jejich podávání? Najdete je v našem přehledu, stejně jako aktuální informace, za jakých okolností mají OSVČ na kompenzace vlastně nárok.

Nejbližším důležitým datem je 8. června. Tehdy skončí druhé bonusové období. Začalo 1. května a potrvá tedy 39 dnů. V termínu 8. 6. totiž podle původního harmonogramu měla končit většina omezení. Maximální kompenzační bonus za druhé období tak činí 19 500 korun, neboli 500 Kč za každý kalendářní den.

 

Už v květnu jde žádat o příspěvek za červen

Na konci června, konkrétně 29. 6., pak uplyne lhůta, do níž lze podat žádost za první bonusové období. To trvalo od 12. března do 30. dubna, celkem v něm mohou živnostníci žádat až 25 000 korun. „Lhůta pro podání žádosti běží pro každé jednotlivé bonusové období zvlášť. Pokud tedy budete žádat bonus za obě období zároveň, učiňte tak do 29. 6. 2020,“ upozorňuje Finanční správa.

Zatímco v prvním období lze žádat o kompenzace zpětně, ve druhém jde podat už nyní žádost až do 8. června. Původně přitom měli OSVČ žádat za květen i za červen samostatně. Pokud tak již v květnu učinili, mohou si v červnu podat další žádost i za tento měsíc. Posledním termínem, kdy pak půjde žádat o kompenzační bonus za druhé období, je 7. 8. 2020.

 

Kdo má na kompenzační bonus nárok?

Každý žadatel musí čestným prohlášením doložit, že splnil několik základních podmínek pro přidělení kompenzačního bonusu. Tou formální je, že žadatel byl OSVČ k 12. březnu letošního roku. Nárok zároveň splňují i živnostníci, kteří přerušili činnost po 31. 8. 2019 a znovu ji obnovili po 12. 3. 2020, byť kvůli okolnostem v omezeném rozsahu.

Nezáleží přitom, jestli činnost vykonávají jako hlavní nebo vedlejší. „Výjimkou je situace, kdy je tato osoba v důsledku výkonu této činnosti účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec,“ uvádí Finanční správa s tím, že tento souběh bude možný jen u pedagogických zaměstnanců.

Klíčová je přitom právě účast na nemocenském pojištění. Ta vzniká, když měsíční příjem přesahuje 3000 Kč. Ale například u dohody o provedení práce je limit pro vznik nemocenského pojištění 10 000 Kč. Odměna na základě dohody o provedení práce do této částky tedy vzniku nároku na kompenzační bonus nebrání.

 

Utlumený výkon činnosti

Další podmínkou je prohlášení OSVČ, že „výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v důsledku ohrožení zdraví nebo v důsledku krizových opatření částečně či zcela utlumen, a to nad míru obvyklou.“

Tím se myslí důvody jako uzavření provozovny nebo jejího omezení, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, pokles poptávky po výrobcích či službách, případně omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu.

 

Živnostníci mohou požádat o kompenzační bonus e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky, přes aplikaci Elektronická podání pro finanční správu, na podatelnách nebo ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady.

« zpět na přehled novinek