Elektronická evidence tržeb - zkušenosti a očekávání“, kterou pořádalo Ministerstvem financí ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. I když ještě zákon nebyl schválen a konečná podoba EET není tedy přesně známa, jsou k dispozici základní informace. Tak se nyní s vámi můžeme podělit o aktuální dojmy a fakta"> Elektronická evidence tržeb (EET) – jaká je aktuální situace? | Oborové novinky | Účetní software DUNA
MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

V úterý 16.6 2015 jsme se v Praze zúčastnili konference „Elektronická evidence tržeb - zkušenosti a očekávání“, kterou pořádalo Ministerstvem financí ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. I když ještě zákon nebyl schválen a konečná podoba EET není tedy přesně známa, jsou k dispozici základní informace. Tak se nyní s vámi můžeme podělit o aktuální dojmy a fakta

Očekávané termíny zavedení EET dle vyjádření ministra financí, které byly zmíněny:

15. 2. 2016 - 1. vlna - osoby poskytující stravovací a ubytovací služby
1. 4. 2016 - 2. vlna - osoby podnikající v maloobchodě a velkoobchodě
následně - po zvážení a vyhodnocení situace postupně dojde k začleňování dalších podnikatelů přijímajících platby v hotovosti.

Doprovodné změny související s tímto zákonem:

Jak by to mělo ve stručnosti fungovat:

  1. Podnikatel vystaví účtenku na své pokladně (PC, tablet, pokladna apod.) a odešle přes internet datovou zprávu ve formátu XML finanční správě.
  2. Finanční správa ze systému zašle zpět potvrzení o přijetí zprávy s unikátním kódem účtenky a následně bude možné vytisknout doklad.
  3. Pokud odezva (potvrzení s unikátním kódem) nepřijde do 2 sekund, bude možné doklad vytisknout bez kódu (údaje o takové transakci se však musí následně odeslat nejpozději do 48 hodin)
  4. Evidenci dané tržby si zákazník následně může ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy.

Datová zpráva bude dle stávajícího návrhu obsahovat pouze údaje: DIČ prodejce, číslo účtenky, datum přijetí tržby, částku celkem, rozpis DPH, údaj o režimu evidence (běžný nebo zjednodušený) a bezpečnostní kód poplatníka.

A fakta na závěr:

3. 6. 2015 Vláda schválila návrh zákona o elektronické evidenci tržeb
19. 6. 2015 ve 13 h bylo zahájeno projednávání vládního návrhu Zákona o evidenci tržeb - první čtení v poslanecké sněmovně (čtení nebylo dokončeno a bylo odloženo na červenec)

Situaci průběžně sledujeme a budeme vás o jejím dalším vývoji informovat. Zatím je jasné, že nebude potřeba kompletně měnit technické vybavení. Pokud je dosavadní zařízení schopné odeslat požadované informace do systému přes internet, což v případě uživatelů účetního systému DUNA zajišťuje software, bude zavedení EET jen záležitostí upgrade systému DUNA, podobně jako je tomu každý rok při jiných legislativních změnách.

Elektronická evidence tržeb (EET) – jaká je aktuální situace?
« zpět na přehled novinek