MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Pokud podnikatel ukončuje své podnikání, musí se připravit na několik činností, které je zapotřebí splnit. Pouhým pozastavením či zrušením živnosti administrativní proces nekončí. Při ukončení podnikání je totiž důležité správně zohlednit daň z příjmů. Poradíme, jak na to.

Ukončení podnikatelských aktivit zpravidla předchází plánované utlumení činnosti, výprodej skladových zásob, vypořádání závazků a pohledávek. Závěrem je nutné určit výši příjmů za závěrečné období a z nich stanovit daň z příjmů. Obecně je tato problematika zakotvena v § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů. Zde připomeneme, že zohledňujeme ukončení podnikání fyzických osob, které disponují příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů.

Jak určit dílčí základ daně?

Uvedený § 23 v osmém odstavci stanovuje přesný postup stanovení dílčího základu daně z podnikání. Fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění mohou pro určení dílčího základu daně vycházet:

1. Určení dílčího základu daně z účetnictví

Z účetnictví se dílčí základ daně určí zohledněním účetního výsledku hospodaření před zdaněním, ke kterému se připočítají nedaňové náklady a odečtou nedaňové výnosy.

DZD = Výsledek hospodaření + nedaňové náklady – nedaňové výnosy

2. Určení dílčího základu daně z daňové evidence

Dílčí základ daně lze také stanovit z daňové evidence. A to jako rozdíl mezi zdanitelnými příjmy a uplatnitelnými výdaji vynaloženými za účelem dosažení, zajištění a udržení příjmů z podnikání.

DZD = zdanitelné příjmy – daňové výdaje

3. Z evidence příjmů

Podnikatelé, kteří uplatňují náklady prostřednictvím výdajových paušálů, jistě zvolí určení dílčího základu daně z evidence příjmů. Dílčí základ daně se stanoví jako rozdíl mezi příjmy a paušálními výdaji.

DZD = zdanitelné příjmy – paušální výdaje

Dílčí základ daně poslouží v daňovém přiznání k určení výsledné daně z příjmů za zdaňovací období, ve kterém subjekt vykonával podnikatelskou činnost. Obdobně lze postupovat také v případě ukončení nájmu movitých či nemovitých věcí.

« zpět na přehled novinek