MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Novela zákona o nemocenském pojištění, kterou by měla brzy projednat vláda zahrnuje, že OSVČ, které mají zřízenou datovou schránku, budou muset komunikovat elektronicky také s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Novela zákona o nemocenském pojištění, kterou by měla brzy projednat vláda, přináší mimo jiné návrh, aby OSVČ se zřízenou datovou schránku komunikovaly s ČSSZ přes datovou schránku. Aby došlo k nejvyšší možné míře elektronizace veřejné správy, byla by povinnost činit vybraná podání pouze elektronicky také v oblasti sociálního a nemocenského pojištění OSVČ. U nemocenského pojištění by se podle serveru podnikatel.cz jednalo o přihlášku k dobrovolnému nemocenskému pojištění OSVČ a o podání žádosti o dávky nemocenského pojištění, tedy o peněžitou pomoc v mateřství; o dlouhodobé ošetřovné a o otcovskou. U sociálního pojištění by bylo nutné podat elektronicky oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti, přihlášku k účasti na důchodovém pojištění a přehled o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok a o pojistném placeném OSVČ.

Nicméně bude se brát zřetel na technické problémy. V případě prokazatelných objektivních technických důvodů bude tak možné, aby OSVČ mohla Podání nebo jiný úkon odevzdat v papírové podobě zasláním nebo předáním příslušné ÚSSZ.

« zpět na přehled novinek