MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

V novém roce nás čeká hned několik významných daňových změn. Mnohé z nich se týkají opatření souvisejících s koronavirovou krizí. V tomto případě však nemá změna se současnou situací nic společného. Jedná se o odpočet DPH u pronajímané nemovitosti. Tato změna bude mít nezanedbatelný finanční dopad na pronajímatele nemovitostí, kteří jsou plátci DPH.

Současná úprava zákona


Doposud tomu bylo tak, že nájem nemovitých věcí byl od daně z přidané hodnoty osvobozen. V případě, že by obě strany, pronajímatel i nájemce, byly plátci DPH, byla tu možnost se dohodnout a nájem potom podléhal 21% sazbě DPH. Pro pronajímatele to mělo tu výhodu, že si mohl uplatnit nárok na odečtení této částky ze vstupů spojených s pronájmem, jako je mimo jiné nákup nemovitosti či její opravy a služby s tím související. Tato novinka bude mít i zpětný dopad na odpočet DPH z pořizovací ceny dané nemovitosti. Byl-li v minulosti uplatněn nárok na odpočet daně z přidané hodnoty při pořízení nemovitosti a neuplynula lhůta pro úpravu odpočtu ve výši 10 let, je nutné od nového roku s úpravou začít.

 

Jak tomu bude od Nového roku

Od 1.1.2021 již výše zmíněné nebude možné. Pronájem prostor sloužících k trvalému bydlení bude nadále představovat plnění osvobozené od DPH a odpočet nebude tedy nadále možné uplatňovat. Může se jednat o stavby i jejich části, jednotky, pozemky atd., přičemž obytné prostory takovýchto pronajímaných nemovitostí musí činit alespoň 60% plochy.


 

Koho se změna netýká?

Jak již bylo zmíněno, nové podmínky platí jen pro pronájem nemovitostí určených pro trvalé bydlení. Pokud tedy poskytujete pouze krátkodobé ubytování, jako je například Booking nebo AirBnB, můžete nadále odpočet uplatňovat.

« zpět na přehled novinek