MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Od prvního února nabyla účinnost novela zákona o nemocenském pojištění. Novela upravuje podmínky čerpání poloviční nemocenské i poskytování informací mezi zaměstnavatelem a okresní správou sociálního zabezpečení.

Poloviční nemocenská bude vyplácena od začátku pracovní neschopnosti

Poloviční nemocenská je vyplácená osobám, které si pracovní neschopnost zavinily samy z důvodu fyzického napadení, v opilosti, pod vlivem drog nebo při páchání trestného činu. Až do teď byla těmto osobám vyplácená nemocenská až po ukončení šetření, které prokazovalo či vyvracelo jejich vinu. Přitom šetření mohlo probíhat i několik měsíců. Při prokázání zavinění pojištěncům vznikl nárok na nemocenskou dávku ve výši 50 %. Pokud pojištěnec úraz nezavinil výše uvedenými způsoby, náležela mu nemocenská v plné výši.

Nyní se nemocenské dávky budou vyplácet ihned po zahájení pracovní neschopnosti ve výši 50 %. V případě neprokázání podílu viny na pracovní neschopnosti z výše zmíněných důvodů, bude pojištěnci následně vyplacena celá částka oprávněné nemocenské dávky. Pojištěnci rovněž náleží náhrada mzdy během prvních 14 dnů pracovní neschopnosti ve výši 50 % nebo 100 % podle zavinění pracovní neschopnosti.

S uvedenými změnami počítá také mzdový software DUNA Mzdy, který umožňuje účtovat náhradu mzdových nákladů během 14 dní pracovní neschopnosti v celkové i poloviční výši.

Zaměstnavatel získá informace o pracovní neschopnosti zaměstnanců

Od prvního února 2018 může zaměstnavatel požadovat po Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) sdělení, zda lékař zaměstnanci vystavil pracovní neschopnost nebo nařídil její ukončení. Tato možnost je přínosná v situacích, kdy se zaměstnanec bez udání důvodu nedostaví do práce a nereaguje na výzvy zaměstnavatele. To je například v případech akutní hospitalizace.

Okresní správa sociální zabezpečení zároveň vždy do 8 dnů informuje zaměstnavatele, pokud pojištěnci stanoví výši nemocenské dávky v sazbě 50 %.

S účtováním mezd a nemocenské pomáhá software DUNA Mzdy

Poskytnuté informace od OSSZ lze zohlednit ve firemním docházkovém systému, který je možné propojit se mzdovým softwarem DUNA Mzdy od společnosti Till Consult. Díky tomu může účetní i personální oddělení přehledně vést záznamy o zaměstnancích, jejich mzdových nárocích i odvodech na zdravotní a sociální pojištění.

« zpět na přehled novinek