MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Od prvního července rozšiřuje Finanční správa působnost přenesení daňové povinnosti na nové okruhy plnění. Finanční správa tím bojuje proti karuselovým podvodům. Povinnost k přiznání DPH se nově přenese na odběratele v pěti okruzích plnění.

Novela zákona o DPH, která nabývá účinnosti od 1. 7. 2017 významně rozšiřuje okruh plnění podléhající přenesení daňové povinnosti. Do takzvané reverse charge bude nově patřit pět okruhů zdanitelného plnění.

Nově zařazená plnění přenesení daňové povinnosti

* (V závorce uvádíme kód plnění)

 

Podnikatelé, na které se vztahuje povinnost podávat kontrolní hlášení k DPH, budou muset nově zařazená plnění vykazovat v oddílech přenesené daňové povinnosti. K tomu slouží oddíly A. 1. a B. 1. kontrolního hlášení. Kódy nově zahrnutých okruhů daňového plnění uvádíme v závorce.

Co je to reverse charge?

Reverse charge neboli přenesená daňová povinnost ukládá povinnost přiznat daň z přidané hodnoty odběrateli zboží, tedy příjemci zdanitelného plnění. Do zavedení reverse charge bylo přiznání DPH povinností dodavatele neboli plátce DPH. Přenesená daňová působnost se vztahuje pouze na zákonem vymezené okruhy zdanitelných plnění. Cílem reverse charge je odhalit a především zamezit karuselovým podvodům.

V praxi pro podnikatele přenesení daňové povinnosti znamená vést zvláštní evidenci o plnění poskytnutých v režimu přenesení daňové povinnosti a vykázání těchto plnění v souhrnném kontrolním hlášení.

« zpět na přehled novinek