MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Mezi nejběžnější dluhy vůči státu patří nedoplatek na dani. K tomu může dojít, pokud jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) neuhradí daň z příjmů včas. Přečtěte si, jak zjistit, zda právě vy nemáte neuhrazený daňový dluh.

Každá daň má pevně stanovený termín, do kdy je třeba ji uhradit. Pokud daň uhradit nestihnete, vznikne vám nedoplatek na dani a začnou vám nabíhat úroky z prodlení, které může později finanční úřad vymáhat. Nedoplatkem mohou být pokuty, penále a náklady na řízení. Úroky z prodlení vznikají, pokud daň nezaplatíte do 3 dnů od data splatnosti. Podle daňového řádu finanční úřad není povinnen vás o nedoplatku informovat. Proto si u svého finančního úřadu můžete vyžádat potvrzení o bezdlužnosti. O potvrzení můžete zažádat osobně na finančním úřadě nebo také online. V aplikaci Finanční správy MOJE daně přejděte do kategorie elektronických formulářů, kde najdete položku Obecné písemnosti a následně Obecná písemnost určená pro podání orgánům Finanční správy ČR. Ve formuláři vyberte kraj, do kterého finanční úřad spadá, a následně konkrétní spádový finanční úřad. Do kolonky podání k dani vyberte možnost Bez určení daně. Do typu písemnosti vyberte Žádost o potvrzení bezdlužnosti. Další položky ve formuláři vyplňte tak, jak jste zvyklí. Vyplněný formulář můžete odeslat elektronicky nebo ho stáhnout a podat prostřednictvím datové schránky nebo identity občana. Pokud datovou schránku nemáte, vyplněný formulář vytiskněte a odneste do 5 kalendářních dnů na daný finanční úřad. Potvrzení o bezdlužnosti vám musí finanční úřad potvrdit nejpozději do 30 dnů. Za poskytnutí potvrzení o bezdlužnosti vám bude vyměřen správní poplatek ve výši 100 Kč, který uhradíte na účet finančnímu úřadu. Bankovní číslo svého úřadu najdete na webových stránkách Finanční správy. Pro správní poplatky se využívá předčíslí 3711. Variabilním symbolem je vaše rodné číslo. Do textové zprávy napište, že se jedná o zaplacení poplatku za vystavení potvrzení o bezdlužnosti.

« zpět na přehled novinek