MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Podnikatel, který byl v tomto roce v paušálním režimu a z nějakého důvodu se rozhodne z něj pro příští rok vystoupit, musí o svém rozhodnutí náležitě informovat příslušný finanční úřad. Ukončit režim paušální daně nelze v průběhu zdaňovacího období, ale až po jeho skončení.

Jaké jsou důvody pro vystoupení z režimu paušální daně a kdy se nemusí platit zálohy?

Důvody pro vystoupení mohou být v podstatě dvojího druhu. Podnikatel buď zjistí, že v následujícím období, tudíž nyní pro rok 2023, nebude splňovat podmínky paušálního režimu nebo si spočítá, že se mu paušální daň už nadále nevyplatí.

Jde-li o první variantu, kdy dojde k porušení jedné z podmínek paušálního režimu, musí OSVČ tuto skutečnost oznámit příslušnému finančnímu úřadu do 15 dnů, avšak poplatníkem zůstává až do konce zdaňovacího období a je tedy povinen platit zálohy. Zálohy podnikatel nemusí nadále platit jen podnikatel, který buď přeruší, nebo úplně ukončí živnost.

Pokud podnikatel nejprve podal oznámení o vstupu, ale následně si tento krok rozmyslí, může své rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě správci daně oznámit a poplatníkem paušální daně se tedy nestane.

Pravidla pro vystoupení z režimu paušální daně

Oznámení o vystoupení z režimu paušální daně však má svá pravidla uvedená v § 71 daňového řádu. E-mail bez řádného elektronického podpisu není k vystoupení z režimu paušální daně dostačující. Důležité je především dodržet datum 10.1.2023, do kterého musí být oznámení o vystoupení podáno.

« zpět na přehled novinek