MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Již v říjnovém článku jste se mohli dozvědět o možnosti kompenzací pro podnikatele, kterým byla nařízením vlády znemožněna či omezena činnost. Od té doby do úplného přijetí zákona však již opět pár týdnů uplynulo.

Tento takzvaný kompenzační bonus mohou čerpat osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), ale také společníci s.r.o. s nejvýše dvěma společníky nebo pokud jde o členy rodiny. Nově jsou zahrnuty i osoby pracující na DPP či DPČ.

Jaké jsou podmínky čerpání bonusu?

Nárok na vyplacení bonusu ve výši 500 Kč za den má ten podnikatel, jehož činnost byla nařízením vlády přímo uzavřena, přičemž tato činnost musela být pro daného podnikatele dominantním zdrojem obživy. Pokud byla činnost podnikatele pouze omezena, muselo dojít v souvislosti s nařízeními k poklesu příjmů alespoň o 80%. Tito podnikatelé museli být také navázáni na vládou uzavřené obory dodavatelsko-odběratelským vztahem, nebo byla jejich podnikatelská činnost přímo spjata s uzavřenou provozovnou. Žádat lze finanční kompenzaci nejdéle za období 48 dní od 5.10. do 21.11.2020. Většiny živnostníků se potom týká období až od 22.10.2020, kdy byla zavřena většina provozoven. Detailní informace k čerpání naleznete na stránkách státní správy.

A co zálohy na zdravotní a sociální pojištění?

V jarní vlně pandemie došlo k odpuštění záloh na zdravotní a sociální pojištění, které trvalo až do konce srpna. V podzimní vlně však k ničemu takovému nedošlo, což tedy znamená, že podnikatel sice dostane za 30 dní uzavření provozovny náhradu 15 000 Kč, avšak stále má povinnost zaplacení záloh, které v součtu činí ve své minimální výši 4 896 Kč. Podnikateli tedy zůstane na živobytí celkem 10 104 Kč na měsíc.

« zpět na přehled novinek