MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Kdo ještě nepodal daňové přiznání za minulý rok, zbývají mu na zaplacení daně bez sankcí poslední dny. V reakci na koronavirovou situaci ministerstvo financí umožnilo posunout nejzazší termín pro odevzdání přiznání z 1. dubna na 18. srpna 2020. Po tomto termínu se ale daň může notně prodražit.

Případné sankce za pozdní odevzdání se totiž budou počítat už od standardního termínu, tedy od 1. dubna, případně od 1. července, pokud přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce. Poplatníci navíc musí nejpozději 18. srpna daň zároveň uhradit.

Za běžných okolností se daňové přiznání odevzdává do 1. dubna a při zpoždění následuje pokuta. Letos je to ale kvůli koronavirové pandemii jinak. Ministerstvo financí původně odložilo podání přiznání k dani z příjmů bez sankcí do 1. července, tento termín ale následně znovu posunulo až na úterý 18. srpna.

 

Prominutí pokut a úroků

Fakticky se ale nejedná o odložení, protože všechny původní termíny zůstaly v platnosti. Finanční úřad tak jen bude automaticky promíjet pokuty a úroky z prodlení těm, kteří stihnou odevzdat své přiznání v této prodloužené lhůtě.

V případě, že poplatník daňové přiznání do 18. srpna neodevzdá a nezaplatí daň, finanční úřad mu bude účtovat pokutu za zpoždění už od 1. dubna. V praxi to tak bude znamenat, že i při zpoždění v řádu několika dnů bude pokuta činit minimálně 4,5 procenta z vyměřené daně, jelikož se bude jednat o sankci za zpoždění 90 dní. Minimální výše pokuty je přitom 500 Kč.

Toto opatření se nevztahuje na subjekty spravované Specializovaným finančním úřadem. Jedná se o právnické osoby založené za účelem podnikání, která dosáhly obratu více než 2 miliardy Kč. Netýká se ani bank, spořitelen nebo pojišťoven.

 

Přehledy OSVČ

Osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) navíc musely už do 3. srpna podat u své zdravotní pojišťovny Přehled OSVČ za rok 2019. Na zaplacení případného doplatku jim pak běží osmidenní lhůta. Termín odevzdání Přehledu OSVČ pro Českou správu sociálního zabezpečení byl posunut až na 18. září, dokdy je také nutné uhradit případný doplatek.

Tyto přehledy mají povinnost podávat všechny OSVČ, které vykonávaly alespoň část roku 2019 samostatně výdělečnou činnost. Pokuty pak budou fungovat podobně jako u daňového přiznání, případné sankce se tedy budou počítat od původního termínu pro odevzdání přehledů, tedy od 4. května.

« zpět na přehled novinek