MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Příspěvek na stravování v podobě stravenek je hojně využívaným a oblíbeným zaměstnaneckým benefitem. Nově však může zaměstnavatel zaměstnance odměnit i formou stravenkového paušálu.

Jak to funguje?

Zaměstnavatelé, kteří se rozhodli zvolit stravenkový paušál tedy nepřispívají na stravování svých zaměstnanců v podobě stravenek, ale peněžní částkou, která je zasílána na účet zaměstnance společně se mzdou, přičemž při splnění zákonem daných podmínek se tato částka nezapočítává do hrubé mzdy.

Jaké jsou podmínky?

Aby byl stravenkový paušál osvobozen od daně, nesmí hodnota příspěvku zaměstnavatele přesáhnout částku 75,60 Kč za jednu směnu, přičemž se musí jednat o nejméně tři odpracované hodiny za daný den. Maximální výše této formy příspěvku na stravování má předejít daňové optimalizaci pomocí přesunu části mzdy do stravenkového paušálu.

Může zaměstnavatel přispívat víc, než je maximální stanovený limit?

Zaměstnavatel samozřejmě může zvolit vyšší částku příspěvku, avšak čáska, která přesahuje stanovený limit, se stává součástí hrubé mzdy zaměstnance pro výpočet daně a sociálního a zdravotního pojištění.

Pokud tedy zaměstnavatel zvolí denní příspěvek 100 Kč, potom je 75,60 Kč od daně osvobozeno a 24,40 Kč je standardně zdanitelným příjmem.

Výhody a nevýhody

Stravenkový paušál je pohodlnější pro menší firmy, které nemají zaběhlý systém stravenek, jelikož vyžaduje mnohem menší administrativu.

Někteří zaměstnavatelé mají však systém stravenek zaběhnutý a chtějí mít jistotu, že zaměstnanec využije příspěvek na stravování.

Z pohledu zaměstnance je však stravenkový paušál velmi zajímavým benefitem právě proto, že jej může použít libovolně.

« zpět na přehled novinek