MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Od roku 2016 má dojít k nemalé změně v zákoně o účetnictví. Návrh jeho novely vychází z transpozice účetní směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské komise. Nic nezanedbejte a informujte se včas. Čeká na nás nová podoba účetních výkazů a zcela nové pojmy, jako je např.: mikropodnik.

Nové pojmy, které se do zákona nyní dostanou, kategorizují účetní jednotky s rozlišením podniků. Ty budou nově uváděny jako mikro, malé, střední a velké. Dobrou zprávou je, že pro mikro a malé podniky by měl nový zákon zároveň přinést i úlevy. Těmi je myšleno např.: osvobození od povinnosti zveřejňovat výkaz zisku a ztrát.

Jak už bylo naznačeno nový zákon o účetnictví má pomoci hlavně menším podnikům, má jim usnadnit financování jejich vlastních zdrojů a to tím, že zajišťuje příznivé zacházení některým investorům, například regionálním fondům, společnostem rizikového kapitálu a tzv. „business angels“ a to aniž by podnik ztratil postavení malého nebo středního podniku.

Patří vaše firma do nové kategorie mikropodnik nebo je to malý podnik? Pojďme si tedy přiblížit jednotlivé budoucí kategorie a jejich kritéria.

Mikropodnik

- ta účetní jednotka, která k rozvahovému dni nepřekročí alespoň dvě z hraničních hodnot; do hraničních hodnot se přitom počítají aktiva do 9 milionů korun, roční úhrn čistého obratu do 18 milionů korun a průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období do 10


Malý podnik

- ten, který bude mít aktiva do 100 milionů korun, roční úhrn čistého obratu do 200 milionů korun a průměrný počet zaměstnanců do 50 za podmínky nepřekročení alespoň dvou hraničních hodnot


Střední podnik

- aktiva do 500 milionů korun, roční úhrn čistého obratu do jedné miliardy korun a průměrný počet zaměstnanců do 250


Velký podnik

- ten, který překročí alespoň dvě hraniční hodnoty uvedené u středního podniku, zároveň se za velký podnik bude považovat subjekt veřejného zájmu (banka, pojišťovna atd.) či vybraná účetní jednotka

Kromě nových pojmů přinese novelizovaný zákon o účetnictví také novou podobu účetních výkazů. „Zavede také povinnost sestavování výkazu peněžních toků pro velké podniky, pozmění vybraná účetní pravidla, navrátí jednoduché účetnictví“, komentoval novelu Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných účetních.

« zpět na přehled novinek