MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Daň z přidané hodnoty (DPH) je zásadní příjem českého rozpočtu a při nákupu zboží nebo služeb ji platíme prakticky všichni. Do státní pokladny ji ale odvádějí především podnikatelé, tedy plátci DPH. Za určitých okolností ji nemusí platit vůbec, případně dobrovolně, při vyšších příjmech má ale pevná pravidla.

V České republice odvádějí daň z přidané hodnoty všichni podnikatelé, takže firmy i OSVČ, jejichž zisk přesahuje 1 milion korun za předchozích 12 měsíců. Pokud je zisk nižší, může se podnikatel rozhodnout, jestli bude DPH platit dobrovolně nebo vůbec.

Být dobrovolným plátcem se může vyplatit. Platí to zejména za situace, kdy zboží nakupuje u firem, které jsou také plátci DPH, stejně jako jeho zákazníci. Pokud zákazník není plátcem, nemůže pak uplatňovat nárok na odpočet DPH. Být plátcem DPH je tedy pro podnikatele za určitých okolností lepší i jako pro zákazníka.

 

Plátce se musí rychle zaregistrovat

Pokud už zisky přesahují 1 milion korun za poslední rok, musí se včas firma nebo podnikající osoba přihlásit jako plátce DPH. Tuto povinnost má do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém zisk překročil milionovou hranici. Pokud tedy zisk překoná milion korun v listopadu, do 15. prosince se musí podnikatel registrovat na finančním úřadě a v následujícím měsíci, v tomto příkladu v lednu, se stává plátcem DPH. Rozhodný den přitom určí finanční úřad.

V souvislosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) pak na plátce dopadlo daleko více povinností než pro neplátce. Téměř všichni sice musí hlásit finančnímu úřadu své tržby a zákazníkům vydávat účtenky, ale plátci DPH na rozdíl od neplátců musejí posílat i základ DPH v podobě kontrolního hlášení.

 

Tři sazby DPH

Podnikatelé musejí navíc vědět, v jaké sazbě DPH platí, jelikož v současnosti v ČR platí kromě základní sazby ve výši 21 procent z ceny zboží a služeb i dvě snížené sazby. První, patnáctiprocentní, se vztahuje na teplo, chlad a vybrané druhy zboží a služeb, jako například stravovací služby a podávání nápojů nebo provozování posiloven. Do desetiprocentní snížené sazby DPH patří zase knihy, léky, nebo nenahraditelná dětská výživa.

« zpět na přehled novinek