MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Nedávno jsme vstoupili do nového kalendářního roku a je tedy potřeba si do kalendáře poznamenat důležitá data pojící se s daňovými povinnostmi. Již v prvním měsíci je třeba odevzdat dvě daňová přiznání, a to k silniční dani a k dani z nemovitých věcí. Lhůta pro podání obou přiznání je potom až do pondělí 31. ledna 2022.

Silniční daň

Zjednodušeně řečeno jsou předmětem daně silniční motorová vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Poplatníkem je potom fyzická či právnická osoba, která takové vozidlo provozuje. Může jít také o zaměstnavatele, který svému zaměstnanci za použití jeho osobního automobilu při výkonu práce vyplácí cestovní náhrady. Je-li u jednoho vozidla víc poplatníků, hradí daň společně a nerozdílně.

Jak již bylo řečeno, přiznání k silniční dani je možné podat do posledního dne měsíce ledna, který vychází na pondělí. Jelikož však penále za opožděné podání začíná nabíhat až od šestého pracovního dne po zákonem stanovené lhůtě, mají podnikatelé pár dní k dobru. Pokud by podnikatelský subjekt odevzdal přiznání k silniční dani víc než o zmíněných šest pracovních dní později, bylo by mu vyměřeno penále ve výši 0,05% stanovené daně. Penále se však předepíše až ve chvíli, bude-li částka vyšší než 200 Kč.

 

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitostí je tvořena daní z pozemků a daní ze staveb na území ČR, které jsou vedeny v katastru nemovitostí. Poplatníkem je potom vlastník daných pozemků či staveb.

Lhůta pro podání přiznání je stejná jako u daně silniční, a to 31.1.2022 a lhůta pro zaplacení daně nebo první splátky běží do 31.5.2022. Pokud tedy poplatník v minulém roce nabyl nemovitost, jež podléhá této dani, neměl by na podání přiznání zapomenout.

V případě nejasností mohou podnikatelské subjekty v současné situaci pokládat dotazy telefonicky. V rámci omezení osobních návštěv úřadů je také možné využít online podání daňového přiznání.

« zpět na přehled novinek