MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Generální finanční ředitelství doposud vyhovělo třetině žádostí o elektronickou evidenci tržeb ve zjednodušeném režimu. Správci daně povolili zjednodušený režim 228 podnikatelům. Víte ale, co zjednodušený režim obnáší, a jak o něho zažádat? V článku vám vše vysvětlíme.

Co přináší zjednodušený režim?

Vedení elektronické evidence tržeb ve zjednodušeném režimu umožňuje podnikatelům odesílat data o tržbách až s pětidenním zpožděním. Poplatníci zároveň na účtence nemusí uvádět fiskální identifikační kód (FIK). Ve všech dalších povinnostech postupují poplatníci ve zjednodušeném režimu podobně jako ostatní podnikatelé s povinností elektronicky evidovat tržby v běžném režimu.

Kdo zjednodušený režim EET stanoví?

Evidenci tržeb ve zjednodušeném režimu může plošně nařídit zákon nebo nařízení vlády. Individuálně povolení zjednodušeného režimu udělují správci daně.

Zjednodušený režimu stanoví:

Výjimka ukotvené v zákoně existuje prozatím pouze jedna. Zákon o evidenci tržeb umožňuje evidovat tržby ve zjednodušeném režimu v dopravních prostředcích pravidelné hromadné přepravy.

Vládním nařízením doposud nebyl stanoven zjednodušený režim EET pro jakoukoliv skupinu poplatníků. Vláda by svým nařízením mohla stanovit zjednodušený režim v případech, kdy by EET ztížilo a narušilo plynulý a hospodárný výkon činnosti.

V každodenní praxi výjimky z běžného režimu EET nejčastěji řeší správci daně, kteří každou žádost o udělení výjimky z EET posuzují individuálně.

Vyhověno je pouze třetině žádostí

Poplatníci mohou správce daně žádat o povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu od prvního září 2016. Podle Generálního finančního ředitelství do začátku letošního dubna o výjimku požádalo 684 poplatníků.

Správci daně prozatím vyhověli třetině podaným žádostem. Tedy 228 poplatníkům. Zamítnuto bylo 280 žádostí a u dalších probíhá správní řízení nebo oprava chyb ze strany poplatníků, uvedla mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Jak podat žádost o vedení EET ve zjednodušeném režimu?

O povolení evidence tržeb ve zjednodušeném režimu může zažádat každý poplatník třemi možnými způsoby:

  1. Písemně
  2. Ústně - zavedením do protokolu u správce daně
  3. Elektronicky - pomocí datové schránky

„Žádost je zpoplatněna částkou 1 000 Kč a vždy musí obsahovat formální náležitosti podle § 70 daňového řádu. Nejčastějším důvod, proč podnikatelé žádají o evidenci ve zjednodušeném režimu je nestabilní internetové připojení,“ vysvětluje Iva Přikrylová ze společnosti Till Consult, která vyvíjí účetní software DUNA a software pro EET DUNA CASH.

Správce daně žádost posoudí a do 15 dnů vydá rozhodnutí, ve kterém zjednodušený režim:

  1. Zcela povoluje
  2. Částečně povoluje
  3. Zamítá

V případě zamítnutí žádosti může poplatník podat novou žádost nejdříve za 60 dní od vydání moci zamítavého rozhodnutí.

Zánikem omezujících podmínek končí povolení vést zjednodušený režim

Povolení vést elektronickou evidenci tržeb ve zjednodušeném režimu má pouze omezenou působnost. Pominou-li podmínky, na které bylo povolení vydáno, má správce daně povinnost zjednodušený režim EET u poplatníka ukončit.  

Příkladem je zavedení internetového připojení nebo zlepšení konektivity. Poplatník je povinen změnu oznámit správci daně do 15 dní. Správce daně na základě oznámení odebere povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu. Při porušení oznamovací povinnosti hrozí poplatníkovi pokuta až ve výši 500 000 Kč. Správce daně zároveň může změnu podmínek kdykoliv prověřit, a to i bez přímého oznámení poplatníkem.

« zpět na přehled novinek