MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Začátkem příštího roku vstoupí v účinnost nová účetní pravidla pro vykazování leasingů. Jedná se o mezinárodní účetní pravidla IFRS 16. Jejich cílem je přesnější porovnávání hospodářské kondice firem, jež čerpají leasing s firmami, které disponují veškerým majetkem ve svém vlastnictví.

Mezinárodní standardy účetnictví IFRS se nezaměřují na metodiku účetních postupů, ani nedefinují účetní osnovu či jednotlivé účty. Zjednodušeně řešeno účetní standardy IFRS mají za cíl reflektovat nezkreslenou ekonomickou kondici firem. To znamená, že špatným informacím je přikládán stejně důležitý význam, jako ekonomicky příznivým informacím.

Novinkou, která IFRS 16 od roku 2019 postihne, bude zrušení operativního leasingu. Veškerý leasing bude pouze finanční. Výjimkou budou krátkodobé pronájmy do jednoho roku pronájmu a leasing movitých věcí do hodnoty 5 000 dolarů.

 

Přesnější porovnání ekonomické kondice firem

Od 1. ledna 2019 se bude operativní leasing v rámci mezinárodních účetních standardů IFRS 16 uvádět v účetní rozvaze. Tedy podobně, jako je tomu u finančního leasingu. Důvodem pro tuto změnu je přesnější srovnávání ekonomické kondice firem využívající operativní leasing s firmami, které disponují veškerým majetkem ve svém vlastnictví. Forma pořízení a užívání věci, respektive nájem nebo koupě již nebude zkreslovat klíčové ukazatele finanční analýzy. V rámci tohoto standardu ale dojde ke změnám v účtování majetku, jeho oceňování i finální prezentaci stavu majetku.

 

Standardy IFRS 16 ovlivní pouze velké společnosti

Dobrou zprávou je, že nový účetní standard IFRS 16 se netýká malých a středních firem, které tvoří nejpočetnější skupinu zákazníků leasingových firem. Evropská leasingová federace Leaseurope odhaduje, že se nová pravidla reálně dotknou pouze 1 % firem. Bude se jednat především o největší kótované společnosti, které se řídí mezinárodními účetními standardy. Ty se ostatně na implementaci standardů IFRS 16 připravují přibližně již poslední dva roky. Implementace je totiž náročná nejen na účetní software, ale také na nastavení interních účetních mechanismů.

« zpět na přehled novinek