MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Pokud podnikatel v průběhu roku 2022 zahájil nebo ukončil činnost a podnikal tedy pouze po část roku, nemusí si být jistý, jak je to s daňovým přiznáním a přehledy. Nejprve je nutné zmínit, že v takovém případě, i kdyby podnikání trvalo třeba jen jeden měsíc, je podnikatelský subjekt povinnen finančnímu úřadu odevzdat daňové přiznání a přehledy zase OSSZ a zdravotní pojišťovně, pokud tedy ovšem není v režimu paušální daně. Výše zmíněné platí i tehdy, pokud se podnikání nedařilo a výsledkem byl nulový zisk nebo ztráta.

Odvody na sociální a zdravotní pojištění při podnikání po část roku

Co se odvodů na sociální a zdravotní pojištění týče, u hlavní činnosti musí být dodržen alespoň minimální měsíční vyměřovací základ (zdravotní pojištění 19 455,50 a sociální 9 728 korun), který se násobí počtem měsíců podnikání (minimální zálohy jsou 2 841 pro OSSZ a 2 627 pro zdravotní pojišťovnu).

Pokud jde o vedlejší výdělečnou činnost, tak se odvody počítají z hrubého zisku. Pokud je roční zisk do 93 387 korun, sociální pojištění se u vedlejšího pracovního poměru ani platit nemusí. Pokud podnikatel provozoval činnost jen po část roku, tento limit se poměrně krátí.

Sleva na poplatníka

Oproti odvodům se sleva na poplatníka nekrátí a zůstává v každém případě 30 840 korun.

Část roku jako podnikatel, část jako zaměstnanec

Pokud poplatník část roku vykonával samostatně výdělečnou činnost a část roku činnost závislou, musí si daňové přiznání i přehledy vyplnit sám a nemůže o tento úkon požádat zaměstnavatele. Zároveň je třeba si od zaměstnavatele vyžádat přehled o zdanitelných příjmech.

« zpět na přehled novinek