MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

ekonomika a daně

112/2016Zákon o evidenci tržebSTÁHNOUT
113/2016Změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržebSTÁHNOUT
586/1992Zákon o daních z příjmůSTÁHNOUT
235/2004Zákon o dani z přidané hodnotySTÁHNOUT
353/2003Zákon o spotřebních daníchSTÁHNOUT
16/1993Zákon o dani silniční STÁHNOUT
338/1992Zákon o dani z nemovitých věcíSTÁHNOUT
340/2013Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí STÁHNOUT
593/1992Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů STÁHNOUT
280/2009Zákon daňový řádSTÁHNOUT
563/1991Zákon o účetnictvíSTÁHNOUT
383/2009České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.STÁHNOUT
89/2012Nový občanský zákoníkSTÁHNOUT
151/1997Zákon o oceňování majetkuSTÁHNOUT
500/2002Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictvíSTÁHNOUT
504/2002Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/2011 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví STÁHNOUT
383/2009Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) STÁHNOUT
325/2015Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictvíSTÁHNOUT
90/2012Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)STÁHNOUT
455/1991Zákon o živnostenském podnikáníSTÁHNOUT

mzdy

155/1995Zákon o důchodovém pojištěníSTÁHNOUT
262/2006Zákoník práceSTÁHNOUT
589/1992Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanostiSTÁHNOUT
592/1992 Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištěníSTÁHNOUT
187/2006 Zákon o nemocenském pojištěníSTÁHNOUT