Daňové zákony

EKONOMIKA A DANĚ

112/2016Zákon o evidenci tržebZOBRAZIT
113/2016Změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb ZOBRAZIT
586/1992Zákon o daních z příjmůZOBRAZIT
235/2004Zákon o dani z přidané hodnotyZOBRAZIT
353/2003Zákon o spotřebních daních ZOBRAZIT
16/1993 Zákon o dani silniční ZOBRAZIT
338/1992Zákon o dani z nemovitých věcíZOBRAZIT
340/2013Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí ZOBRAZIT
593/1992Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů ZOBRAZIT
280/2009Zákon daňový řádZOBRAZIT
563/1991Zákon o účetnictvíZOBRAZIT
89/2012 Nový občanský zákoníkZOBRAZIT
151/1997Zákon o oceňování majetku ZOBRAZIT
13/1993 Zákon celní zákonZOBRAZIT
500/2002Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictvíZOBRAZIT
504/2002Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/2011 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví ZOBRAZIT
383/2009Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) ZOBRAZIT
325/2015Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví ZOBRAZIT
383/2009České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ZOBRAZIT
90/2012Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ZOBRAZIT
455/1991Zákon o živnostenském podnikání ZOBRAZIT

MZDY

262/2006Zákoník práceZOBRAZIT
589/1992Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanostiZOBRAZIT
592/1992Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištěníZOBRAZIT
187/2006Zákon o nemocenském pojištěníZOBRAZIT
155/1995Zákon o důchodovém pojištěníZOBRAZIT

ZDRAVOTNICTVÍ

48/1997Zákon o veřejném zdravotním pojištěníZOBRAZIT
227/2000Zákon o elektronickém podpisuZOBRAZIT
1/2015Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisůZOBRAZIT
273/2015Vyhláška stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro r. 2016 ZOBRAZIT
326/2014Vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotamiZOBRAZIT
98/2012Vyhláška o zdravotnické dokumentaciZOBRAZIT
Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR ZOBRAZIT
Datové rozhraní VZP ČRZOBRAZIT
X