MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Možnost přivydělat si ke studiu využívá mnoho mladých lidí. Vzhledem k rostoucí inflaci mají o přivýdělek zájem také stálí zaměstnanci nebo senioři. Přečtěte si, kdy musí brigádníci přiznávat a platit daně a pojištění, a jaké daňové slevy mohou využít.

DPP nebo DPČ?

Nejprve je třeba si ujasnit, na jakou smlouvu brigádníci pracují, jakou mají stanovenou hrubou mzdu. Studenti nejsou nijak limitováni, mohou si vydělat libovolnou částku na dohodu nebo standardní pracovní smlouvu.

Brigády jsou sjednávány na dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Obě dohody jsou určeny pro krátkodobá zaměstnání. Každá ale pracuje s odlišnými podmínkami, díky nimž mohou pracovníci čerpat řadu výhod. Při krátkodobé brigádě do 300 hodin ročně a měsíční odměnou do 10 tisíc korun je nejlepší uzavřít dohodu o provedení práce. Je výhodná nejen z hlediska pojistných odvodů – neodvádí se zdravotní ani sociální pojištění, ale za určitých podmínek i z pohledu zdanění. Z DPČ se odvádí sociální a zdravotní pojištění v případě, že výdělek přesáhne 4000 korun měsíčně. Na dohodu o pracovní činnosti lze nejdéle 52 týdnů za rok s maximálním rozsahem poloviny plné pracovní doby.

 

Změny v zákonech

V roce 2023 zatím nedošlo k žádným výraznějším změnám kromě zvýšení minimální mzd z 96,40 Kč/hod na 103,80 Kč/hod. V novele zákoníku práce, která by měla začít platit od 1. ledna 2024, by mělo dojít k dalším změnám. Brigádníci by měli mít nárok na většinu pracovních podmínek, které mají zaměstnanci.

 

Co je srážková daň?

Srážková daň se vybírá srážkou přímo u zdroje příjmů. Vybírá ji přímo zaměstnavatel od poplatníka, který ji odvede finančnímu úřadu. Uzavřou-li brigádníci se zaměstnavatelem DPP, nemusejí státu z výdělku do 10 000 Kč odvádět zdravotní ani sociální pojištění. Je-li příjem vyšší než 10 000 Kč, zaměstnavatel za brigádníka odvede 6,5 procenta na sociální a 4,5 procenta na zdravotní pojištění.

Je ale nutné myslet na to, že zdravotní pojištění je povinné pro každého, pokud ho za něj neodvádí zaměstnavatel nebo stát.

Částka započitatelného příjmu u DPČ je momentálně na 4000 korun. V případě obou dohod lze uplatnit tradiční daňovou slevu na poplatníka. V případě studentů bylo až dosud možné uplatnit případnou slevu 4 020 Kč za rok. Tato sleva by se měla od příštího roku zrušit a zůstane v platnosti pouze standardní sleva na poplatníka.

 

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí odevzdat finančnímu úřadu ti, kteří pracují současně pro více zaměstnavatelů. Brigádníci, kteří před nástupem podepisují Prohlášení k dani poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, podávají přiznání a daň platí v každém případě. V daném měsíci ovšem nesmí Prohlášení podepsat u jiného zaměstnavatele. Poté brigádnící obdrží od zaměstnavatele potvrzení o příjmech ze závislé činnosti, který předloží finančnímu úřadu kvůli výpočtu daně. Pokud takové prohlášení poplatník nepodepíše, daň z příjmu (15 %) odvede zaměstnavatel. Po skončení kalendářního roku si brigádník může vyžádat roční zúčtování a uplatnit slevy na poplatníka nebo třeba na děti v daňovém přiznání. Každý plátce daně z příjmů může uplatnit základní daňovou slevu, která momentálně činí 30 840 korun za rok, za měsíc tedy 2 570 korun.

 

Jak je to se seniory?

Také senioři musí podat v případě přivýdělku daňové přiznání a zdanit výdělky jako vedlejší činnost. Práce vykonávána na základě živnostenského listu podléhá nejen zdanění, ale i odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Penzisté mají nárok na slevu na poplatníka ve výši 2 320 korun měsíčně. Vykonává-li důchodce jednorázovou příležitostnou činnost, pak je příjem osvobozen od daně z příjmů, jestliže nepřesáhne hranici 30 tisíc korun za rok. Z takového příjmu se neodvádí ani sociální ani zdravotní pojištění.

« zpět na přehled novinek