MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

V České republice se za superhrubou mzdu považuje celková částka zahrnující hrubou mzdu zaměstnance spolu se všemi odvody, které zaměstnavatel odvádí vedle jeho mzdy. Jsou to veškeré příspěvky na sociální pojištění jako zdravotní a důchodové pojištění, ale také pojistné na státní politiku zaměstnanosti.

Pojem superhrubá mzda slouží především pro účely výpočtu sociálního pojištění a odvodů zaměstnavatele. Ti jsou ze zákona povinni hradit každému svému zaměstnanci nejen hrubou mzdu, ale i odvody a příspěvky na jeho mzdu.

Superhrubá mzda se tedy výrazně liší od čisté mzdy, kterou obdrží zaměstnanec na svůj účet.

Superhrubá mzda je ovlivněna několika faktory, a to výší hrubé mzdy, výší odvodů a příspěvků na sociální pojištění stanovených zákonem, ale dokonce i odvětvím a povoláním zaměstnance.

Jaký je rozdíl mezi hrubou a superhrubou mzdou?

Superhrubá mzda je zpravidla vyšší o cca 30 až 40 % než hrubá mzda. Rozdíl zahrnuje odvody zaměstnavatele na sociální pojištění a další příspěvky, které jsou povinné podle zákona.

Superhrubá mzda se týká převážně jen zaměstnanců, nikoli samostatně výdělečně činných osob (OSVČ). Zaměstnavatelé totiž odvádějí peníze také na sociální pojištění a pojistné na státní politiku zaměstnanosti, které jsou povinné při zaměstnaneckém vztahu. OSVČ tedy získávají za práci hrubý příjem, z nějž si musí 

« zpět na přehled novinek