MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Osoby samostatně výdělečně činné, fungující v režimu paušální daně, si příští rok na daních připlatí. Zvýšení pocítí především podnikatelé s nejnižšími příjmy v prvním pásmu. Na zvýšení v rámci paušální daně bude mít vliv výše minimálních záloh na důchodové a zdravotní pojištění pro OSVČ a pravděpodobně i konsolidační balíček, který je nyní ve schvalovací fázi.

Pásma paušální daně

Paušální daň je aktuálně rozdělena do tří pásem s různou výší měsíčních plateb. Ty se odvíjí od výše příjmu a druhu činnosti.

- První pásmo je určené pro podnikatele s příjmy do 1 mil. Kč

- Druhé pásmo je určené pro podnikatele s příjmy do 1,5 mil. Kč

- Třetí pásmo řetí je určené pro příjmy do 2 mil. Kč.

Pro umístění v daném pásmu má vliv i druh činnosti, který se specifikuje podle toho, na jaký případný výdajový paušál zakládá nárok.

- 80 % pro řemeslné živnosti nebo zemědělskou výrobu a lesní a vodní hospodářství,

- 60 % pro ostatní živnosti,

- 40 % pro svobodná povolání, příjmy z autorských práv, podnikání dle zvláštních předpisů,

- 30 % pro příjmy z pronájmu.

1. pásmo paušální daně

Do prvního pásma se může přihlásit podnikatel, jehož příjmy ze samostatné činnosti za předcházející rok nepřesáhly 1 mil. Kč. V takovém případě nehraje druh činnosti žádnou roli. Dále se do tohoto pásma může přihlásit i podnikatel:

s příjmy do 1,5 mil. Kč, pokud se alespoň na 75 % těchto příjmů dá uplatnit výdajový paušál ve výši 80 %, nebo 60 %, a také podnikatel s příjmy do 2 mil. Kč, pokud alespoň na 75 % těchto příjmů lze uplatnit 80% paušál.

Paušální daň sestává ze stokoruny na daň z příjmů, minimální zálohy na zdravotní pojištění pro daný rok a minimální zálohy na důchodové pojištění navýšené o 15 %.

Pro rok 2023 je stanovena výše měsíční zálohy na 6208 Kč (2722 Kč na zdravotní pojištění, 3386 Kč na důchodové pojištění a 100 Kč na daň z příjmů).

2. pásmo paušální daně

Do druhého pásma spadají podnikatelé, jejichž příjmy ze samostatné činnosti za minulý rok nepřesáhly hranici 1,5 mil. Kč bez ohledu na druh činnosti. Mohou ho ale využít i poplatníci s příjmy do 2 mil. Kč, jestliže se alespoň na 75 % z nich dá uplatnit 80%, nebo 60% výdajový paušál.

Měsíční platba v tomto pásmu je stanovena pro rok 2023 ve výši 16 000 Kč (3591 Kč za zdravotní pojištění, 7446 Kč na důchodové pojištění a 4963 Kč na daň z příjmů).

3. pásmo paušální daně

Třetí pásmo paušální daně je určené poplatníkům s ročními příjmy do 2 mil. Kč bez ohledu na to, jakou činnost vykonávají. Ti letos platí měsíčně 26 000 Kč (5292 Kč na zdravotní pojištění, 11 388 Kč na důchodové pojištění a 9320 Kč na daň z příjmů).

Minimální zálohy 2024 a konsolidační balíček

Platby v prvním pásmu se odvozují od minimálních záloh. Zároveň by však měl platby ovlivnit také konsolidační balíček, který počítá s postupným navýšením minimálního vyměřovacího základu pro zálohy na důchodové pojištění. Balíček je ve fázi schvalovaání, ale předpokládá se, že se příští rok skutečně budou minimální zálohy na důchodové pojištění odvozovat od minimálního vyměřovacího základu ve výši 30 % průměrné mzdy pro daný rok. Tímto tedy bude ovlivněno první pásmo, ale pravděpodobně budou vyšší platby stanoveny i pro ostatní dvě pásma paušální daně.

Očekává se, že platba pro první pásmo by se měla zvýšit o 1290 Kč měsíčně na 7498 Kč (4430 Kč důchodové pojištění + 2968 Kč zdravotní pojištění + 100 Kč daň z příjmů). Za celý rok si tedy v prvním pásmu paušální daně připlatíte o 15 480 Kč, nejvíce ze všech podnikatelů v režimu paušální daně.

Platba pro druhé pásmo by se měla v příštím roce zvýšit o 745 Kč měsíčně na 16 745 Kč (8191 Kč důchodové pojištění + 3591 Kč zdravotní pojištění + 4963 Kč na daň z příjmů). Za celý rok si ve druhém pásmu připlatíte o 8940 Kč víc, tedy nejméně ze všech pásem v režimu paušální daně.

Platba pro třetí pásmo by se měla v příštím roce zvýšit o 1139 Kč měsíčně na 27 139 Kč (12 527 Kč důchodové pojištění + 5292 Kč zdravotní pojištění + 9320 Kč na daň z příjmů). Ve třetím pásmu si za rok připlatíte o 13 668 Kč víc. Pořád ale méně než podnikatelé v prvním pásmu, kteří mají výrazně nižší příjmy.

« zpět na přehled novinek