MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Úvěry jsou ve světě podnikání něčím naprosto běžným. Podnikatelé i firmy je čerpají na podporu svého začínajícího podnikání, ale nevyhýbají se jim ani zavedené podniky, které potřebují finanční kapitál na další rozvoj.

Pokud se účetní jednotka rozhodne čerpat jeden z mnoha druhů úvěrů či půjček, je nutné o tom vést v účetnictví záznam. Druh úvěru definuje smlouva o úvěru a obchodní podmínky. Taková smlouva účetní jednotku zavazuje zaplatit úroky za poskytnuté finance.

Bližší informace o smlouvách o úvěru jsou definovány v zákoně č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

Úvěr musí být zaznamenán v rozvaze, pokud je účetní jednotka povinna ji vést. Totéž platí o příloze k účetní závěrce. Více o této povinnosti naleznete ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb., § 38.

Základní dělení úvěrů

Základní dělení úvěrů pro účetní účely je na úvěry krátkodobé a dlohodobé. Úvěry se splatností delší než rok jsou považovány za dlouhodobé. Úvěry se splatností do jednoho roku jsou dle zákona úvěry krátkodobými.

Krátkodobé úvěry

Častými druhy krátkodobých úvěrů jsou úvěry kontokorentní, obchodní, lombardní, eskontní a akceptační.

Krátkodobé úvěry se dle účetní osnovy účtují pomocí účtové skupiny 23 (Krátkodobé úvěry) a k zaúčtování je potřeba oznámení dané úvěrové instituce o přijatých
a provedených platbách.

Jedná-li se například o krátkodobé dluhopisy, které jsou definovány jako krátkodobá finanční výpomoc, kterou neposkytuje úvěrová instituce, probíhá účtování ve skupině 24 (Krátkodobé finanční výpomoci).

Za účetní doklad je považován výpis z účtu, který patří do účtové skupiny 22 (Peněžní prostředky na účtech). Pokud čerpá účetní jednotka víc úvěrů, je povinna je v účetnictví analyticky rozlišit.

V rozvaze najdete záznam o krátkodobých úvěrech v části C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím.


 

« zpět na přehled novinek