MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

V letošním roce bylo poprvé možné při splnění podmínek využít režimu paušální daně. Možnosti odvádět jen jednu částku místo tří využilo dle záznamů ministerstva 70 359 fyzických osob. Tito podnikatelé si poprvé vyzkouší výhody i nevýhody nového systému, kdy je jedna částka obsahující veškeré platby zasílána finančnímu úřadu a není nutné podávat daňové přiznání ani přehledy. Pro letošní rok je tato částka 5 740 Kč. Jednou z nevýhod tohoto systému je, že odpadá možnost uplatnit daňové slevy.

V následujícím roce se tedy možná budou k paušální dani hlásit noví poplatníci, avšak jiní se budou chtít vrátit ke starému systému. Dobrou zprávou je, že vystoupení je dobrovolné. Ve většině případů to však nejde okamžitě.

Jak vystoupit ihned?

 

Existují tři případy, kdy můžete vystoupit kdykoliv průběhu roku:

  1. ukončením či přerušením činnosti OSVČ
  2. z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině, pokud odpadá povinnost platit zdravotní pojištění
  3. pokud poplatník pozbyde statut daňového rezidenta ČR

 

V těchto případech povinnost odvádět paušální daň končí uplynutím měsíce, kdy tato skutečnost nastala. Poplatník je však povinnen nahlásit tuto skutečnost do 15 dnů od jejího zjištění, k čemuž použije tiskopis pro ukončení paušálního režimu.

 

Vystoupení uplynutím zdaňovacího období

Pokud nenastane jedna ze zmíněných skutečností, může poplatník vystoupit do 10. ledna roku, který následuje po roce, ve kterém se k paušální dani přihlásil. Pokud se tedy podnikateli v roce 2021 například narodí dítě a on by rád využil daňové slevy, může podat tiskopis pro ukončení paušálního režimu do 10.1.2022. Po celý rok 2021 však bude k paušální dani přihlášen a je povinnen měsíčně odvádět stanovenou částku 5 740 Kč příslušnému finančnímu úřadu.
Po skončení roku se ukončí příslušnost k paušální dani také těm poplatníkům, kteří nesplní podmínky paušální daně v aktuálním zdaňovacím období. Pokud se tedy poplatník například v průběhu roku 2021 stane plátcem DPH, bude taktéž odvádět paušální daň po celý tento rok a ke starému systému se vrací až v roce 2022. V tomto případě je však poplatník po skončení zdaňovacího období povinnen podat daňové přiznání i přehledy, jelikož na konci zdaňovacího období již nesplňuje podmínky pro paušální daň.

 

« zpět na přehled novinek