MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Máte zřízenou datovou schránku? Víte, jaké se k ní vztahují povinnosti? Za nedodržení elektronického podání ročně postihne pokuta tisíce subjektů. Nevystavujte se zbytečně riziku sankcí. Vysvětlíme, na co si v rámci datové schránky dát pozor.

Datová schránka je povinná pro právnické osoby a instituce veřejné správy

Datová schránka slouží ke komunikaci institucí státní správy s právnickými či fyzickými osobami. Ve zjednodušené formě se jedná o certifikovaný e-mail, přiřazený identifikovanému subjektu. Povinnost zřídit datovou schránku mají právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a instituce veřejné správy.

Pro podnikající fyzické osoby doposud povinnost zavádět datovou schránku neplatí. Elektronickou schránku si mohou zřídit dobrovolně. Po zřízení datové schránky ale úřady počítají s jejím aktivním užíváním a na elektronické úložiště datové schránky přednostně zasílají úřední komunikaci. 

Pozor na povinnost podávat daňové přiznání přes datovou schránku

Založením datové schránky vzniká subjektu povinnost komunikovat s finanční správou výhradně touto formou. Povinnost se vztahuje na podání elektronického přiznání k dani z příjmů a přiznání k DPH. Pokud subjekt podá zmíněné přiznání v papírové podobě, vystavuje se tím finančnímu postihu.

Za nedodržení elektronického podání hrozí sankce

Za nedodržení elektronické formy podání udělily finanční úřady během roku 2016 třináct tisíc pokut. Z toho větší polovina se týkala nesprávného podání daňového přiznání z příjmů fyzických osob.

Od loňského roku je postup finanční správy mírnější. Finanční správa nejdříve upozorní na špatně zvolenou formu podání a vyzve poplatníka k nápravě. Jedná se však pouze o malý výčet úkonů. Vedle toho existuje Seznam podání, jenž vymezuje okruhy komunikace s finanční správou, na které bude pohlíženo bez vady, pokud budou podány na papírovém tiskopisu.

Správce daně takovou informaci zpracuje, zároveň ale automaticky uloží sankci ve výši 2 000 Kč za nedodržení povinnosti elektronického podání. Podle daňového řádu správce daně může uložit pokutu až do výše 50 000 Kč za závažné ztížení správy daní, které nastalo nerespektováním elektronického podání.

Bezstarostná elektronická komunikace s účetním a obchodním softwarem DUNA

Jestliže využíváte účetní a obchodní software DUNA, nemusíte se elektronické komunikace obávat. Veškerý software včetně účetního a obchodního programu DUNA Účto, mzdového softwaru DUNA Mzdy i lékařského softwaru DUNA Medik umožňuje jak export dat do přednastavených tiskopisů, tak i elektronickou komunikaci na základě datové schránky. Díky tomu software DUNA umožňuje odesílat vyplněné tiskopisy finančním úřadům, správě sociálního zabezpečení a dalším portálům veřejné správy.

« zpět na přehled novinek