MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Vedení podniku obnáší mnoho administrativy, do které patří také vedení účetnictví. Z toho důvodu se často vyplácí svěřit účetní operace pečlivému odborníkovi, který efektivně zpracuje nejen účetnictví firmy, ale také zajistí správné vedení daňové evidence. Taková spolupráce je neocenitelná pro malé a střední podniky nebo živnostníky z různých důvodů – nejen že poradci vedou firmě účetnictví, poskytují také rady při finančních rozhodnutích, jednají s příslušnými institucemi a odborně připravují podklady pro další daňové povinnosti.

Povinnosti účetního poradce

Mezi hlavní povinnosti účetních patří evidování finančních transakcí, sestavování účetních záznamů, příprava podkladů pro daňová přiznání a analýza finančních výkazů. Dále pak identifikace silných a slabých stránek podniku a navrhování strategií pro zlepšení finančního zdraví společnosti. Účetní může také poskytnout odbornou pomoc při tvorbě rozpočtů.

Účetní může také poskytovat podnikatelského poradenství, které může být zásadní při rozhodování o investicích, optimalizaci nákladů a dalších klíčových aspektech řízení podniku.

Důležitou částí práce účetního je sledování aktuálních právních předpisů a regulací v oblasti účetnictví a financí a zajistit, aby se firma vyhnula riziku pokut a sankcí nedodržováním všech jejích povinností.

Dokumenty pro vedení účetnictví je možné předávat elektronicky, přesto předávání originálních dokladů vede k zajištění řádné archivace daňových dokumentů. Za správnost dokladů však vždy odpovídá klient.

Externí poradce nebo zaměstnanec?

Menší firmy nebo živnostníci většinou využívají služby externího účetního poradce. Jejich účetnictví nevyžaduje mnoho času k zpracování. Společnosti s větším počtem zaměstnanců zaměstnávají většinou účetní na plný úvazek. Účetnictví těchto firem bývá mnohem náročnější a zabere více času.

« zpět na přehled novinek