MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Chystáte se k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob? Podívejte se na nejčastější chyby způsobené pouhou nepozorností.

Nedodržení termínu pro podání

Termín podání přiznání se musí dodržet za každé situace. Ponesete-li přiznání fyzicky na podatelnu příslušného finančního úřadu, pod který spadá adresa vašeho trvalého bydliště, učiňte tak do 2. dubna 2024. Vyplněný dokument můžete zaslat úřadu také doporučeně. Elektronické podání musíte učinit nejpozději do 2. května 2024. Elektronické podání je od loňského roku ze zákona povinné pro fyzické osoby (OSVČ), které mají aktivní datovou schránku. Jestliže vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, odevzdat formulář musí do 1. července 2024. Stejný den platí i pro fyzické osoby s povinností mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Nezapomeňte, že k uvedeným termínům je třeba daň také uhradit. Pokud se s podáním daňového přiznání opozdíte o více jak pět dní, bude vám vyměřena za každý další den prodlení pokuta ve výši 0,05 % z vypočítané daně. Celkově se sankce může vyšplhat až na 5 % ze stanovené daně, maximálně pak 300 000 Kč.

Administrativní chyby

Dejte pozor na veškeré formální náležitosti, jinak bude přiznání považováno za neplatné. Proto raději věnujte více času kontrole a před odevzdáním daňového přiznání zkontrolujte zda vám nechybí na přiznání podpis, kontaktní adresa, správné telefonní číslo a e-mailová adresa pro případ, že by vás pracovník úřadu potřeboval kontaktovat ohledně jakékoliv nesrovnalosti.

Nedoložené přílohy

Daňové přiznání zahrnuje také několik nezbytných příloh, které je třeba odevzdat spolu s přiznáním. Mezi nejčastější přílohy k přiznání patří účetní závěrka, potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, které vám vystaví zaměstnavatel, dále pak například doklad o poskytnutém daru, potvrzení o zaplacení pojistného na životní pojištění nebo potvrzení o studiu.

Chyby ve slevách

Chystáte-li se při podání daňového přiznání uplatnit některé slevy na dani, ověřte si, že na ně máte nárok, slevy jsou platné a uplatňujete je pro správný rok. Často se stává, že poplatnící do přiznání započítají slevy, na které nemají nárok, případně si je nezapočítají vůbec. Platí, že pro rok 2024 můžete uplatnit slevy z roku 2023 a zahrnují například školkovné, slevu na dani na děti, studenta nebo manžela či manželku.

Zapomenuté příjmy

Do daňového přiznání je třeba uvést všechny vaše příjmy. Výjimku tvoří pouze ty příjmy, které jsou od daně osvobozené. Jste-li zaměstnáni a k tomu si drobně přivyděláváte, do přiznání uveďte jak příjmy z podnikání, tak ty ze zaměstnání. Dokládají se i příjmy z pronájmu bytu, prodeje nemovitosti, z nějaký daru nebo výhry v loterii.

Opravné daňové přiznání

Pokud uděláte v daňovém přiznání chybu, stále máte možnost ji opravit. Pokud termín odevzdání přiznání ještě nevypršel, podejte opravné daňové přiznání, které zcela nahrazuje to původní. V tomto případě se nevyměřuje žádná sankce či pokuta. Opravy po uplynutí lhůty pro jeho podání je třeba podat do konce měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém jste chybu zjistili. Takové dodatečné přiznání nenahrazuje původní, ale pouze jej doplňuje. Finanční úřad po vás může požadovat penále.

Přeplatek na dani

Pokud uhradíte více na daních, než bylo třeba, pak vám vznikne přeplatek na dani. O ten musíte požádat, nevrací se automaticky. Žádost najdete přímo na formuláři pro daňové přiznání.

« zpět na přehled novinek