MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Ministerstvo financí předložilo pozměňovací návrh vedení elektronické evidence tržeb ve zjednodušeném režimu. Samotný návrh budí kontroverze, neboť po obchodníkovi požaduje, aby předvídal své budoucí tržby a překročení limitu hlásil finančnímu úřadu. Za nedodržení ohlašovací povinnosti by mohla hrozit sankce až do výše 500 000 Kč.

Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu

Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu, neboli také off-line EET, umožňuje odeslat data do pěti dnů od evidované tržby. Obchodník zároveň nemusí uvádět identifikační kód FIK, který je nahrazen podpisovým kódem poplatníka (PKP).

Obchodník, který si přeje evidovat tržby ve zjednodušeném režimu dle návrhu ministerstva financí, nesmí:

Za porušení kteréhokoliv bodu hrozí podnikateli pokuta až 500 000 Kč.

Více informací o zjednodušeném režimu včetně jeho udělení se dozvíte v článku Obtížné získání zjednodušeného režimu EET. Obchodníci, kteří získají povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu, mohou využívat software pro EET s názvem DUNA CASH, který umožňuje bezproblémovou elektronickou evidenci tržeb v běžném i zjednodušeném režimu.

 

Kontroverzní návrh ministerstva financí

Zmíněný návrh ministerstva financí budí kontroverze, neboť počítá se sankcí také v případě, pokud OSVČ, neoznámí, že v následujících dvanácti kalendářních měsících počítá s překročením limitu pro tržby. Jinými slovy, pokud obchodník správně neodhadne své budoucí tržby, které překročí hranici 200 000 Kč a neohlásí je finančnímu úřadu, může mu hrozit postih až do výše půl milionu korun.

 

Na návrh upozornil Úřad vlády ČR

Na kontroverzní návrh upozornil Odbor kompatibility Úřadu vlády ČR. Odbor považuje za neadekvátní předpokládaný odhad budoucí výše tržeb, který je v mnoho případech jen těžko predikovatelným údajem. „Takový požadavek může malé podnikatele od využívání zvláštního režimu evidence odradit a dle našeho názoru není proporcionální vzhledem k cíli, ke kterému směřuje,“ uvádí v připomínkovém řízení Odbor kompatibility Úřadu vlády ČR, kterému vadí také roční limit tržeb ve výši 200 000 Kč.

Ministerstvo financí má nyní prostor se k veškerým připomínkám vyjádřit a provést případné změny.

« zpět na přehled novinek