MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Kromě daňového přiznání podávají podnikatelé ještě České správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám přehledy o výši daňového základu.

Možnosti podání jsou různé a stále jich přibývá. Některé podnikatele to letos zmátlo natolik, že pro jistotu podávali přehledy více způsoby. Podnikatelé, které podání přehledu teprve čeká, mají následující možnosti:

Jak odevzdat přehled pro ČSSZ?

Lhůta pro podání přehledu pro ČSSZ:

• do 2. 5. 2023 – pokud bylo daňové přiznání podáno ve lhůtě 3 měsíců od uplynutí zdaňovacího období, bez ohledu na to, zda bylo podáno elektronicky či v papírové podobě

• do 1. 6. 2023 – pokud OSVČ podala daňové přiznání elektronicky po 1. 4. 2023

• do 1. 8. 2023 – pokud daňové přiznání podal daňový poradce po 1. 4. 2023

Jak odevzdat přehled pro zdravotní pojišťovnu?

Většina pojišťoven upřednostňuje k podání přehledů své vlastní aplikace, případně datovou schránku. Možností je však víc a ne každá pojišťovna nabízí ty samé možnosti. Podnikatelé se tedy musí řídit pokyny své pojišťovny, které jsou uvedeny na webových stránkách. Pro představu však uvádíme možnosti podání vybraných zdravotních pojišťoven.

Možnosti podání přehledu

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

- prostřednictvím aplikace
- prostřednictvím elektronické přepážky
- prostřednictvím datové schránky

Všeobecná zdravotní pojišťovna

- prostřednictvím aplikace
- prostřednictvím datové schránky
- poštou
- osobně

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

- online na Klientském portálu VoZP
- prostřednictvím datové schránky
- poštou

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

- formulář v portálu E-komunikace
- prostřednictvím datové schránky
- prostřednictvím E-podatelny

Oborová zdravotní pojišťovna

- prostřednictvím aplikace Vitakarta
- prostřednictvím datové schránky
- poštou
- osobně

Lhůta pro podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu:

Podnikatel podává přehled nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy měl povinnost odevzdat daňové přiznání.

« zpět na přehled novinek