MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Závazky vznikají účetní jednotce při styku s okolními subjekty a většinou představují povinnost vynaložit finanční prostředky, například dodavatelům za zboží, za splnění daňové povinnosti, za úvěry v bankách atd.

Závazkem se však rozumí také situace, kdy jednotka přijme předem platbu zálohové faktury a závazkem je tedy následné dodání zboží či služby.

Závazky jsou spojené se vznikem nákladů nebo příbytkem aktiv.

O závazcích účtujeme v účtových třídách 3 a 4. Účtovou třídu 3 použijeme pro účtování o krátkodobých závazcích (splatnost kratší než dvanáct měsíců) a třídu 4 pro závazky dlouhodobé (splatnost delší než dvanáct měsíců ).

Rozdělení dle toho, ke komu má účetní jednotka závazek:

1.Které zákony upravují závazky?

2.Jak je to s dohadnými účty a časovým rozlišením?

3.Lze kompenzovat závazek s pohledávkou?

Odpovědí je ANO, avšak lze to provést pouze u závazků a pohledávek krátkodobých a musí jít o dva stejné subjekty a stejnou měnu. Obě strany potom stvrdí tuto kompenzaci svým podpisem.

4.Jak ocenit závazky?

Zákon zná tři způsoby ocenění závazků, a to ocenění jmenovitou hodnotou, historickou cenou nebo reálnou hodnotou.

5.Jak se účtuje v cizí měně?

Účetní jednotka je povinna závazky v cizí měně převádět na koruny a evidovat je v obou měnách. Pro převod na koruny může použít buď denní nebo pevný kurz, avšak zvolený způsob musí být zapsán ve vnitřních předpisech. Pro účely účetní závěrky se závazky přepočítají dle aktuálního kurzu a případně se zaznamená kurzový rozdíl.

 

« zpět na přehled novinek