MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

V pondělí 4. ledna tohoto roku schválila vláda nový podpůrný program pro všechny uzavřené provozovny, jejichž provozovatelé zaměstnávají pracovníky v gastronomii, maloobchodě či rekreačních, vzdělávacích a osobních službách. Na programu spolupracovali i zástupci podnikatelských asociací a jeho cílem je podpořit ty provozovny, které byly omezeny či uzavřeny v důsledku říjnových koronavirových opatření. Nový program vypracovalo a uvedlo ke schválení Ministerstvo průmyslu a obchodu v čele s Karlem Havlíčkem. Podpora bude poskytována formou „dotace“ na provoz a udržení podnikatelské činnosti a měla by pokrýt náklady na materiál, služby, splátky úvěru, osobní náklady a další. Peníze by měly být vypláceny ze zdrojů EU, jelikož rámec Evropské komise umožňuje poskytovat dotace v souvislosti s koronavirovou krizí. Ministerstvo průmyslu a obchodu již řeší potřebnou notifikaci tohoto programu u Evropské komise.

O jakou částku tedy bude možné žádat?

Důležitým kritériem je zde počet zaměstnanců. Za každého zaměstnance v pracovním poměru, spolupracující OSVČ nebo jednatele se smlouvou o výkonu funkce jednatele, kteří byli k 31. říjnu 2020 přihlášení k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení,  je možné žádat čtyři sta korun na den. Stačí tedy vynásobit počet zaměstnanců počtem dní, po které byla provozovna uzavřena.

Důležité informace k podání žádosti

Podpora se vztahuje k období od 14.10.2020 do 10.1.2021.
Žádosti je možné podat od 18.1.2021 do 1.3.2021.
Podání žádosti bude probíhat pouze elektronicky, prostřednictvím informačního systému ministerstva průmyslu a obchodu.
Žádosti lze podávat, avšak uvolňování dotačních prostředků proběhne až po udělení zmíněné notifikace Programu Evropskou komisí.
Další podmínky a kritéria pro podání žádosti naleznete na zde.

Dalšími podpůrnými programy, které podnikatelé mohou využít, jsou ANTIVIRUS, COVID- Nájemné a Kompenzační bonus MF. Pokud chce podnikatel vědět, jakou výši podpory činí souhrn měsíčních dotací, může využít nové COVID kalkulačky, kterou připravilo MPO.

« zpět na přehled novinek