MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Problematika zaměstnávání ukrajinských zaměstnanců se postupně mění. Jaké jsou podmínky k uplatnění veškerých slev na dani a získání daňového zvýhodnění?

Aby zaměstnavatelé mohli zaměstnat cizince, je potřeba splnit veškeré podmínky vyžadované zákonem. Rozdíly jsou i v případě, zda jde o cizince v rámci pracovního oprávnění či o cizince, který zde pobývá např. pod dočasnou ochranou. Tento fakt je zásadní pro posouzení, zda jde o daňového rezidenta či nerezidenta České republiky.

Možnost uplatnění daňových výhod daňovými nerezidenty

Daňoví nerezidenti ČR si mohou v rámci daňového přiznání nebo prohlášením k dani u zaměstnavatele uplatnit pouze základní slevu na poplatníka. Ještě za loňský rok také slevu na studium a nerezidenti z Ukrajiny v rámci daňového přiznání i dary (podle tzv. Lex Ukrajina), uvedl server Podnikatel.cz. Ostatní daňové výhody jako jsou jiné slevy na dani, daňové zvýhodnění či odpočet nezdanitelných částí základu daně mohou využít daňoví nerezidenti ČR, kteří jsou daňovými rezidenty členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Úhrn jejich příjmů ze zdrojů na území ČR podle § 22 zákona o daních z příjmů musí ale činit nejméně 90 % celkových příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, nebo příjmů, z nichž je vybírána srážková daň. Výši příjmů ze zdrojů v zahraničí prokazuje takový poplatník potvrzením zahraničního správce daně.

Co se týče zaměstnanců z Ukrajiny, procento dosažených příjmů z České republiky tak není pro účely uplatnění dalších daňových výhod rozhodující. Každá fyzická osoba může být rezidentem pouze jednoho státu. Pro určení daňové rezidence je rozhodující, zda má v České republice bydliště nebo se zde zdržuje alespoň 183 dnů v daném kalendářním roce.

Ukrajinci, kteří zde již před začátkem války pobývali a nadále pobývají na základě pracovního oprávnění, tedy zaměstnanecké či modré karty, jsou velmi často našimi daňovými rezidenty. Mají zde ekonomické aktivity, majetek či rodinu. Ti si mohou podpisem prohlášení u zaměstnavatele a dále žádostí o roční zúčtování daní uplatnit veškeré daňové výhody. Uprchlíci, kteří zde získali pouze dočasnou ochranu a zaměstnavatel vyhodnotí zaměstnance jako daňového nerezidenta, pak může zaměstnanec učinit prohlášení k dani, avšak v roce 2024 uplatní pouze základní slevu na poplatníka.

« zpět na přehled novinek