MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Pokud jste ještě nepodali daňové přiznání za rok 2023, a přemýšlíte, jak zaplatit míň než patnáct procent z příjmů, pak vám poradíme, jak si základ daně snížit o odečitatelné položky.

Rozdíl mezi daňovou slevou a daňovým odpočtem

Daňově odečitatelné položky se uplatňují v průběhu výpočtu daně už u základu daně, daňové slevy se odečítají až z výsledené patnáctiprocentní daně z příjmů. Do daňových slev spadá například penzijní spoření, životní pojištění či odpočet úroků z hypotéky.

Jeden z nejoblíbenějších daňových odpočtů je spoření na důchod. Spoříte-li si na důchod v některém z penzijních fondů, můžete si od základu daně odečíst dokonce až 24 000 korun za rok. Odečíst lze příspěvky, které jste v jednotlivých kalendářních měsících zaplatili nad limit tisíc korun sami. Nespadají sem příspěvky od zaměstnavatele. Nejvyššího daňového odpočtu dosáhnete v případě, pokud jste během roku naspořili na důchod celkem 36 000 korun. V takovém případě si odečtete maximální částku 24 000 Kč a výsledná daň vám klesne o 3 600 korun. Součástí daňového přiznání musí být potvrzení o zaplacených příspěvcích, které vám poskytne příslušný fond. V případě, že si vyberete peníze z penzijního fondu předčasně, budete muset doplatit daň za posledních deset let, pokud jste využívali odpočty.

 

Další oblíbenou odčitatelnou položkou je životní pojištění, které vám může snížit roční daň až o dalších 3 600 korun. Stejně jako u spoření na důchod, lze ročně od daňového základu odečíst zaplacené pojistné až do výše 24 000 korun. Pojistná smlouva musí být sjednána minimálně na pět let a je v ní uvedeno, že vybrat si jednorázovou částku nebo důchod můžete nejdříve v 60 letech. Minimální sjednanou pojistnou částku na dožití máte 40 000 Kč u smluv do 15 let a 70 000 Kč u smluv nad 15 let, v pojištění musí být zahrnuto riziko „dožití“, případně „smrti nebo dožití“ a ve smouvě. Také v tomto případě platí, že když smlouvu zrušíte předčasně; veškeré daňové odpočty za posledních 10 let musíte vrátit. Odpočet od základu daně není možný u pojištění, které kryje pouze rizika a neobsahuje spořicí složku nazývanou jako investiční, kapitálová či důchodová. Potvrzení o zaplaceném pojistném vystavené pojišťovnou musíte přiložit k daňovému přiznání. 

 

Úroky z hypotéky nebo stavebního spoření můžete od základu daně odečíst v hodnotě až 45 tisíc korun, které jste zaplatili na úrocích. Neodečítáte tedy celou splátku, ale čistě jen úroky. Potvrzení o tom, kolik jste na úrocích loni zaplatili, vám poskytne automaticky vaše banka či stavební spořitelna během ledna každého roku. Podmínkou je, že úvěr je určen na bytové potřeby, ať už na stavbu, rekonstrukci, nákup družstevního bytu nebo nákup nemovitosti určené k vašemu trvalému bydlení, nikoliv jen k rekreaci. Úvěr musí být uzavřen přímo na vás. Nestačí, že ho třeba jen splácíte. Pokud splácíte úvěr hromadně, může slevu uplatnit pouze jeden, nebo každý rovným dílem.

Od základu daně lze také odečíst i hodnotu darů, které jste loni věnovali na zákonem uvedené účely a dosáhla aspoň tisíc korun nebo přesáhla dvě procenta vašeho základu daně. Maximálně však do výše 30 procent tohoto základu. Spadá sem například charita nebo sponzorství. Speciálním darem je i bezplatné darování krve nebo jejích složek. Za každé darování krve si můžete snížit daňový základ o 3 000 korun. Dárci kostní dřeně nebo darování orgánu od žijícího dárce si mohou odečíst 20 000 korun. Částka odpočtů nesmí přesáhnout 30 procent základu daně.  Od základu daně si letos nasposledy můžete odečíst i příspěvky, které jste jako členové zaplatili odborové organizaci, maximální však do výše 3 000 korun za rok a do 1,5 procenta zdanitelných příjmů ze zaměstnání. Tato daňová úleva od letošního roku končí, příspěvky si lze naposled odečíst z příjmů za rok 2023. Až o 10 000 korun si můžete ještě letos snížit i daňový základ, pokud jste absolvovali „zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání“ a uhradili jste si je sami. U lidí ZTP se limit zvyšuje na 13 000 korun, u těžce postižených na 15 000. Nepatří sen platby za běžné studium na střední nebo vysoké škole a autoškolu. Vždy je nutné mít potvrzení, která přiložte k daňovému přiznání.

« zpět na přehled novinek