MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Užíváte ke svému podnikání osobní či nákladní vozidla? Víte, za jakých okolností podléhají tyto vozidla silniční dani? A v jakých případech jsou od silniční daně osvobozena? Vysvětlíme základní legislativní náležitosti při správě silniční daně.

Která vozidla jsou předmětem silniční daně?

Problematiku silniční daně upravuje zákona č. 16/1993 Sb. Podle § 2 jsou předmětem silniční daně motorová i přípojná vozidla, jež jsou registrována a provozována v České republice, a která slouží k podnikání. To znamená, že vozidlo je využíváno k činnosti, které je u fyzické či právnické osoby předmětem daně z příjmů. Jestliže však provozujete nákladní vozidla s hmotností nad 3,5 t, pak jsou tato vozidla vždy předmětem silniční daně.

Vnitrostátní linkové autobusy jsou od daně osvobozeny

I přes splnění výše uvedených podmínek jsou některá vozidla od silniční daně osvobozená. Jedná se především o vozidla využívaná pro osobní vnitrostátní linkovou přepravu, jejichž nájezd pro tento druh přepravy dosáhl ve zdaňovacím období alespoň 80 % z celkově ujetých kilometrů. Dále jsou od silniční daně osvobozeny tříkolky, mopedy a motocykly do 400 kg, respektive 550 kg. Silniční daň se nevztahuje také na diplomatická vozidla i vozidla záchranných a bezpečnostních sborů. Kompletní přehled naleznete v § 3 zákona č. 16/1993 Sb.

Silniční dani nepodléhají zemědělské a lesnické traktory

Zákon stanovuje také konkrétní skupiny vozidel, které předmětem silniční daně nejsou, a to i v případě, pokud slouží k podnikání. Povinnost silniční daně se nevztahuje na samojízdné pracovní stroje a na lesnické a zemědělské traktory, stejně jako na jejich přípojná vozidla.

Kdo je poplatníkem silniční daně?

Poplatníkem silniční daně je zpravidla provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu. Dále jim může být uživatel vozidla, za předpokladu, že provozovatel vozidla se odhlásil z registru silničních vozidel, zanikl či zemřel. Poplatníkem může být také organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

Poplatníkem silniční daně se stane také zaměstnavatel, který svému zaměstnanci vyplácí cestovní náhrady za užití osobního vozidla. Dále tuto problematiku upravuje § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb.

Z čeho se určuje základ silniční daně?

Základ silniční daně se určuje podle objemu motoru u osobních automobilů, nebo podle součtu největších povolených hmotností na nápravu a počtu náprav u nákladních automobilů. Podrobný rozpis sazeb naleznete v § 6 zákona č. 16/1993 Sb.

 

« zpět na přehled novinek