MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

V příštím roce dojde k omezení nepeněžitého příspěvku zaměstnavatele na zdraví, sport, kulturu či knihy. Změní se i podmínky pro poskytování zájezdů a pořádání zaměstnaneckých večírků.

V původním znění vládního konsolidačního balíčku, kterým se mimo jiné novelizuje zákon o daních z příjmů, se mluvilo o celkovém zrušení osvobození příjmů na straně zaměstnance v podobně zaměstnaneckých benefitů poskytovaných v souladu s ustanovením § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů. Nakonec ale třetím čtením v Poslanecké sněmovně prošel pozměňovací návrh, kterým se tyto benefity „zastropují“ polovinou průměrné mzdy.

Pokud dojde ke schválení vládního konsolidačního balíčku, budou od příštího roku od daně na straně zaměstnance dle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů osvobozena nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci v úhrnu do výše poloviny průměrné mzdy za zdaňovací období nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu. Omezí se také příspěvky na pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis a použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení. Bude omezeno také poskytování rekreačních pobytů nebo zájezdů, použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení, příspěvku na kulturní nebo sportovní akce, příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy.

Daňová uznatelnost nákladů na straně zaměstnavatele

Na straně zaměstnance bude výše uvedený výčet forem nepeněžitého plnění poskytovaného zaměstnavatelem osvobozeným příjmem do limitu poloviny průměrné mzdy vyhlašované pro dané zdaňovací období. Benefity poskytnuté nad tento limit budou jeho zdanitelným příjmem, včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Firemní večírky, zaměstananecké akce

Omezení se bude týkat také pořádání zaměstnaneckých akcí. Limitované by měly být také vánoční či mikulášské večírky, sportovní či jiné firemní akce.

« zpět na přehled novinek