MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Podnikatelé si v příštím roce připlatí za zálohy na zdravotní pojištění. Ještě letos činila minimální měsíční záloha 2208 korun, od 1. ledna 2020 to bude již 2352 korun. Osoby samostatně výdělečné činné tak budou muset platit měsíčně o 144 korun více.

Za růstem záloh stojí zvyšování průměrné mzdy, protože právě od ní se částka na zdravotní pojištění odvozuje. Průměrnou mzdu pak stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí jako součin všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018 a přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018.

„Konkrétně se jedná o minimální vyměřovací základ pro stanovení odvodů na veřejné zdravotní pojištění OSVČ, kde je roční hranice nastavena nově na částku 209 016 Kč, což představuje minimální měsíční zálohu ve výši 2352 Kč,“ vysvětluje Jan Kašpar, daňový poradce ze společnosti KODAP.

Pokud si přivydělává zaměstnanec vedlejší samostatnou výdělečnou činností, tak v průběhu roku zálohy na zdravotní pojištění neplatí. Své zdravotní pojištění zaplatí jednorázově po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích. Pojištění se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu a na tyto zaměstnance vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost nebude mít zvyšování minimálních záloh vliv.

Záloha na sociální se zvýší na 2544 korun

Kromě záloh na zdravotní pojištění si v příštím roce připlatí OSVČ také za sociální pojištění. „U odvodů na pojistné na sociální zabezpečení je minimální měsíční vyměřovací základ určen jako 25 procent průměrné mzdy u hlavní činnosti nebo jako deset procent průměrné mzdy u vedlejší činnosti. To představuje u hlavní činnosti měsíční zálohu 2544 korun oproti letošním 2388 korunám a u vedlejší činnosti zálohu 1018 korun,“ doplňuje Jan Kašpar.

Roční sociální pojištění při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti činí 29,2 procenta z vyměřovacího základu. Od této poměrné částky se odečtou zaplacené zálohy z průběhu roku. V případě, že by byl skutečný vyměřovací základ nižší než minimální, bude sociální pojištění vypočítání právě z minimálního vyměřovacího základu. 

« zpět na přehled novinek