MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Česká republika během následujícího roku integruje novou daňovou směrnici EU s názvem ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive). Samotná směrnice omezuje daňově uznatelné náklady z úvěrů. České firmy tím přijdou o možnost uznatelných úrokových nákladů v řádech miliard korun. Směrnice nejvíce postihne segmenty s vysokým úvěrovým financováním, především automobilový průmysl a stavební developery.

Co přináší směrnice ATAD?

Anti-Tax Avoidance Directive neboli směrnice ATAD vydaná Radou Evropské unie má za cíl omezit takzvanou daňovou optimalizaci. Jedním z nástrojů je omezení daňové uznatelnosti úroků z úvěrů. Podle směrnice by mohly společnosti daňově uznat pouze úvěrové náklady nepřevyšující 30 % provozního zisku společnosti neboli EBITDA. Směrnice ATAD stanovuje novou definici výpůjčních nákladů, které se budou také vztahovat na finanční leasing či kapitalizované úroky.

Česká republika preferuje přísnější kritéria

Směrnice ATAD dává základní rámec daňové optimalizaci. Členské státy EU ale mohou do své legislativy integrovat směrnici s přísnějšími kritérii. Ministerstvo financí nyní vede diskuzi, ze které vyplývá, že se přikloní k implementování přísnějších kritérií.

Podle směrnice ATAD není nutné aplikovat pravidlo 30 % EBITDA na úrokové náklady, které nepřesáhly 3 mil. eur. Ministerstvo financí navrhuje snížit tento limit na 1 mil. eur. Zároveň plánuje neuznané úrokové náklady převést do dalších zdaňovacích období.

Ministerstvo financí má zároveň možnost udělit výjimku pro subjekty, které sjednali čerpání úvěrů před 17. červnem 2016. Podle zpráv se však s touto výjimkou nepočítá.

Kdy bude směrnice ATAD účinná?

Česká republika směrnici ATAD implementuje v novelizaci zákona o daních z příjmů pravděpodobně během roku 2018. Ve všech zemí EU musí být ATAD účinná od 1. ledna 2019.

Velkým firmám vzrostou daňové odvody

Zavedení směrnice ATAD bude mít reálný dopad na všechny poplatníky daně z příjmů právnických osob. Výjimkou budou pouze finanční instituce, na které se opatření vztahovat nebude.

Nové legislativní opatření se dotkne především velkých korporací z řad automobilového průmyslu a stavebních developerů, jejichž značná část provozního kapitálu pochází právě z úvěrů. Podle studie společnosti BDO může automobilový sektor ročně přijít až o 1,6 miliardy korun uznatelných úrokových nákladů. U developerů se neuznatelné úrokové náklady odhadují na 800 milionů korun. Podle hrubých propočtů by kvůli opatření měly automobilky na daních odvést o 304 milionů a developeři o 152 milionů korun více.

« zpět na přehled novinek