MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Na ministerstvu financí se rýsuje nová účetní legislativa, která má omezit řadu výjimek a přinést systémovější přístup. Do připravovaných změn zapojuje ministerstvo financí, prostřednictvím veřejných konzultací, také odborné organizace.

Ministerstvo financí již dříve zveřejnilo koncepci nové účetní legislativy pro období 2020 až 2030. Tato koncepce má být primárním podkladem pro vytvoření zcela nového zákona o účetnictví. Jeho zavedení by pro účetní legislativu České republiky znamenalo doslova revoluci.

Potřeba modernizace zákona o účetnictví vychází z povinnosti implementace pravidel stanovených právem Evropské unie. Na čím dál větším významu totiž nabývají Mezinárodní účetní standardy (IAS/IFRS), které reagují na aktuální mezinárodní trendy a ekonomický vývoj. Podle názorů mnohých odborníků, pokud by nedošlo k úpravě české účetní legislativy, znamenala by současná úprava překážku pro volný evropský trh kapitálu a služeb. Současná situace by navíc v budoucnu mohla snížit konkurenceschopnost českého podnikatelského prostředí.

Odborníci se shodují, že nastává čas pro vytvoření nové regulace finančního účetnictví, která nahradí zákon č. 563 z roku 1991. „Již delší dobu jsou nové standardy IFRS inspirací většině našich profesních organizací, které výrazným způsobem přispívají k utváření praxe a konvencí účetního výkaznictví u nás,“ říká Magdalena Králová, prezidentka Svazu účetních České republiky. Mezinárodní účetní standardy jsou navíc uplatňovány mnohými společnostmi působícími v České republice ve vztahu ke svým zahraničním mateřským firmám.

 

Co nová účetní legislativa přinese?

Nová účetní legislativa posílí koncepční principy účetního výkaznictví a například poskytne určitou volnost v účtování jednotlivostí. Účetní zároveň budou mít větší zodpovědnost při posuzování účetních situací s cílem věrnějšího zachycení reálné ekonomické situace ve firmě.

Při tak důležité koncepční změně je stěžejní spolupráce s odbornou veřejností. Mimo odbor Regulace a metodiky účetnictví Ministerstva financí České republiky se proto na rozvoji koncepce podílí profesní organizace a komory. Odborníci i firmy například požadují zpřísnění pravidel pro účetní. Na osoby, které poskytují účetní služby, by se mělo povinně vztahovat členství v účetní komoře a dále povinné pojištění.

Změny se například dotknou také zákona o dani z příjmů. Celé koncepce je však daleko širší, proto se jí budeme v budoucnu dále věnovat.

« zpět na přehled novinek