MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

V souvislosti s doprovodným zákonem k EET došlo od 1. 5. 2016 ke změně ustanovení § 101a zákona o DPH týkajícího se elektronické formy podání. V čem změna spočívá? V odstavci 4 je nově zakotvena úprava týkající se neúčinnosti podání.

Jak je to s neúčinností podání

Některé dokumenty, přílohy a hlášení je povinnost podat elektronicky, a pokud se tak nestane ve stanoveném formátu a struktuře, pozbývají účinnosti. Na zprávu v chybné podobě nebo na podobu listinovou, namísto elektronické, je tedy pohlíženo správcem daně jako na neúčinnou. Pak je nezbytné podání uskutečnit znovu - tentokrát už v odpovídajícím formátu a struktuře.

Podání vztažené k období před nabytím účinnosti novely zákona

Podání vztažené k období ještě před nabytím účinnosti novely, které bude podáno od 1. 5. 2016 v nesprávném formátu a struktuře, bude v souladu s § 74 daňového řádu označeno za vadné. Platí pro něj tedy původní právní úprava a podatel bude následně vyzván k tomu, aby vady odstranil. Jakmile tak učiní, na podání se bude hledět jako na řádně a včas podané.

Které dokumenty je nutné podat elektronickou formou

Elektronicky je povinen plátce DPH podat daňové přiznání, ať už řádné nebo dodatečné, většinu hlášení včetně kontrolního hlášení, přílohy k těmto dokumentům, přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů.

Jak na bezchybné elektronické podání

Moderní ekonomické programy už umí vytvářet elektronické soubory automaticky. Výjimkou není ani systém DUNA, ve kterém si můžete různá podání, hlášení a výkazy převést na elektronickou podobu. Jednoduše pak soubory odešlete příslušnému úřadu pomocí datové schránky. Pokud si nejste zcela jisti jeho bezchybností, můžete si před odesláním takto vytvořený elektronický soubor načíst do internetové aplikace EPO (Elektronická POdání), která zkontroluje jeho obsah a náležitosti. Přes 99 % podání je pak provedeno bezchybně, což zní velmi povzbudivě.

« zpět na přehled novinek