MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Osobám samostatně výdělečně činným, které nevyužívají služeb daňových poradců, zbývá poslední měsíc k podání daně z příjmů. Podívejte se na tři problémová místa, ve kterých se nejvíce chybuje.

Zvyšující se sleva na dítě

Sleva na dítě patří k položkám s největším výskytem chyb. Důvodem je především částka zvýhodnění, které se v posledních letech neustále měnila. Pro daňové přiznání za rok 2017 lze uplatnit na jedno dítě slevu ve výši 13 404 Kč. Na druhé dítě 19 404 Kč a na třetí a více dětí je možné odečíst slevu 24 204 Kč. U zdravotně handicapovaných dětí ZTP/P se částka zvyšuje na dvojnásobek. Slevu je možné uplatnit na nezletilé dítě žijící ve společné domácnosti i na zletilé studující děti do 26 let.

Pozor na nedostatečný příjem

Častým prohřeškem je neoprávněné uplatňování slev na dani. Na roční uplatnění daňových bonusů má nárok poplatník, jehož příjmy za zdaňovací období dosáhly alespoň 66 000. Neboli šestinásobku minimální mzdy. Jelikož se minimální mzda v posledních letech navyšuje, zohledňuje se výše minimální mzdy platné k prvnímu dni ve zdaňovacím období.

Sleva na nepracující manželku je omezena příjmem

Za rok 2017 mohou OSVČ uplatňující výdajové paušály odečíst slevu na nepracující manželku ve výši 24 840 Kč i slevu na dítě za předpokladu, že uplatní snížený limit platný pro výdajové paušály. Výdajový strop je o polovinu nižší. Například živnostník uplatňující výdaje 60% daňovým paušálem může za rok na výdajích uplatnit maximální 1 200 000 Kč. Při sníženém limitu nesmí paušální výdaje přesáhnout 600 000 Kč.

Pokud se uplatňuje sleva na nepracující manželku, pak její vlastní roční příjem nesmí přesáhnout 68 000 Kč. Do těchto příjmů se nezahrnují sociální dávky, dávky osobám se zdravotním postižením, státní příspěvek penzijního připojištění a celá řada dalších příjmů, které jsou uvedeny v zákoně o daních z příjmů. Naopak, do příjmů manželky se započítává mateřská a obecně dávky z nemocenského pojištění.

K vyhotovení daňového přiznání k dani z příjmů OSVČ je nápomocný účetní a obchodní program DUNA Účto, který slouží pro vedení účetnictví fyzických i právnických osob.

« zpět na přehled novinek