MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Od 1. října 2021 vešla v platnost již dlouho avizovaná novela zákona o dani z přidané hodnoty, která se dotýká především prodejců, kteří uskutečňují přeshraniční prodej zboží koncovým zákazníkům, například formou e-shopů. Novela se dotýká také problematiky digitálních platforem a dovozu zboží z třetích zemí. Od začátku tohoto měsíce tedy již nelze postupovat podle směrnice o DPH, ale již podle zákona č. 355/2021 Sb. o dani z přidané hodnoty a nařízení Rady EU č. 282/2011.

Nejdůležitější změny, které novela zákona o DPH přináší

1. Prodej zboží na dálku v rámci členských zemí EU
2. Zrušení a zavedení některých limitů u zasílání zboží

4. Zrušení osvobození od DPH u dovozu zboží s hodnotou do 22 eur ze zemí mimo EU
5. Dodání zboží přes digitální platformu
6. Rozšíření zvláštního režimu One Stop Shop

 

Kdo se rozumí provozovatelem digitální platformy?

Jde o provozovatele elektronického rozhraní, které usnadňuje dodání zboží na území EU mezi osobou, která nemá sídlo ani provozovnu na území EU (například Čína, Rusko, USA) a koncovým spotřebitelem v EU. Na takové platformě dochází ke spojení zahraničních dodavatelů a koncových zákazníků. Zboží se již nachází ve volném oběhu na území EU.

 

Co je to režim One Stop Shop?

OSS umožňuje pomocí registrace do tohoto režimu u vybraných plnění odvádět DPH pouze v jednom členském státě, v našem případě v České republice, ačkoliv se jedná o přeshraniční plnění.

« zpět na přehled novinek